oaspetele aşteptat - a IV-a săptămână

Am ajuns la ultima întâlnire cu Oaspetele aşteptat”. După ce ne-am reînnoit ochii pentru a vedea bine semnele timpurilor, întărind fundamentele pe care ne sprijinim viaţa şi am dăruit timp altora… acum vom arunca încă o privire rapidă asupra noastră pentru ultimele retuşuri şi apoi gata! Cu zâmbetul nostru primitor deschidem uşa: oaspetele a sosit!

Evanghelia din a IV-a săptămână a Adventului
Luca 1,39-45

În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt şi a exclamat cu glas puternic: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”

1. Lucrări în curs de desfăşurare
Să ne pregătim casa pentru ca aceasta să fie confortabilă înlăturând câte ceva de care nu avem nevoie.

Ridicându-se, Maria s-a dus în grabă... Oare Maria s-a dus la verişoara sa Elisabeta pentru a-i povesti vestea bombă a maternităţii ei sau pentru a controla dacă ceea ce i-a spus îngerul era o veste falsă? Chiar şi într-un moment ce nu era uşor de înţeles pentru ea, această tânără nu s-a aplecat asupra ei înşişi, dar a pornit cu entuziasm şi hotărâre într-o călătorie obositoare de la nord la sud (de la Nazaret la Ain-Karim, ce era puţin departe de Ierusalim; erau de străbătut mai mult de 100 de km şi nu existau nici trenuri, nici autobuze). Noutatea maternităţii divine o transformă pe Maria în intimitatea sa şi o face să se pună imediat la dispoziţia verişoarei. De acum Domnul este la uşă, iar noi uneori suntem prizonierii nehotărârilor noastre, încetinelilor noastre, a puţinei noastre dorinţe de a ne pune în joc pentru alţii. Să ne hotărâm o dată pentru totdeauna şi, după ce am aruncat o ultimă privire prin casă pentru a ne asigura că totul este curat şi în ordine, să controlăm dacă felurile de mâncare sunt gata şi la locul potrivit, dacă decoraţiile sunt unde ar trebui să fie şi să îndepărtăm tot ceea ce ni se pare a fi excesiv.

Când a auzit Elisabeta salutul Mariei. Salutul este primul semn de primire al unei persoane. Elisabeta reprezintă Vechiul Testament care este spre sfârşit, iar Maria reprezintă Noul Testament. Vechiul Testament îl primeşte pe Noul Testament cu recunoştinţă şi încredere, recunoscând în acesta darul gratuit al lui Dumnezeu care vine să realizeze şi să completeze aşteptările poporului. Două femei, două mame, două generaţii sunt comparate... Dar aici este mai mult. În întâlnirea celor două femei se manifestă darul Duhului Sfânt care este mereu bucurie. Aici, încă o dată predomină tăcerea; nu sunt importante cuvintele, dar gesturile. Prezenţa lui Dumnezeu se manifestă în lucrurile mici, din fiecare zi. De exemplu, am putea lăsa liber cuierul de la intrare: şi acesta este un semn de primire pentru oaspetele nostru.
Iar tu, ce ai înlătura?

 2. Pregăteşte sărbătoarea
Întreaga noastră viaţă este acel loc pregătit pentru a-l primi pe Isus care se naşte şi azi; căutăm o atitudine de trăit.

 Fericită aceea care a crezut. Este elogiul pe care Elisabeta i-l face Mariei şi este mesajul ce este valabil pentru noi toţi: să credem în Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece acest Cuvânt are puterea de a realiza tot ceea ce spune. Cuvântul este cel care generează viaţa nouă în sânul Fecioarei, în sânul celui care primeşte acest Cuvânt cu credinţă. Oaspetele ne este aproape vizibil nouă, care privim de la fereastră: să ne pregătim să deschidem uşa şi să aprindem toate luminile care dau mărturie despre credinţa noastră mică, chiar şi în nopţile cele mai întunecoase ale vieţii noastre... Maria şi Elisabeta se cunoşteau, erau rude, dar în întâlnirea lor descoperă un mister care le umple de bucurie. În viaţa noastră cotidiană putem întâlni persoane care ne surprind prin înţelepciunea pe care o posedă şi prin mărturia lor de credinţă. Şi noi putem trăi creştinismul nostru cu o bucurie care să fie contagioasă.

Binecuvântată eşti tu între femei. Bucuria se transformă într-o binecuvântare pe care Elisabeta i-o dă Mariei, acel „a spune bine despre Dumnezeu”, despre proiectul său de iubire şi de milostivire în privinţa omului care a îndrăznit să se încreadă în el. Această binecuvântare se extinde, în mod particular, asupra tuturor femeilor din toate timpurile. Să facem astfel încât fiecare cuvânt pe care ni-l spunem să fie o binecuvântare... Să ne străduim să vorbim de bine despre cel care ne stă alături, despre cel care lucrează sau studiază cu noi, să încercăm să privim partea pozitivă a fiecăruia pentru a semăna bine şi pentru a fi mereu mediatori ai păcii şi împăcării. Să fim disponibili să-i acordăm timp Oaspetelui care va veni, în aşteptarea de a ne aşeza în sfârşit la masă cu el. Şi atunci va fi cu adevărat un Crăciun binecuvântat!
Iar tu ce ai pregăti?

 3. Cuvinte şoptite
Compunem o rugăciune: semn al dorinţei a ceea ce vrem să-i spunem oaspetelui nostru, Isus.

 Isuse, dragul meu prieten,
de acum Crăciunul este aproape, iar tu eşti aici.
Dăruieşte-mi o firimitură din credinţa Mariei
pentru a trăi plin de curaj dificultăţile vieţii cotidiene.
Fă să reuşesc mereu să dau mărturie despre bucuria
că tu îmi eşti Frate şi ai grijă de mine aşa cum sunt.
Acesta va fi modul meu de a-ţi spune mulţumesc
pentru că ai revărsat asupra mea binecuvântările tale
şi te-ai făcut om pentru mine, pentru noi, pentru toţi. Amin.
Iar tu ce ai zice?

 4. Adaugă un loc la masă
Acum este rândul unui martor, cineva care ne va vorbi, din experienţa sa, despre Isus, oaspetele nostru aşteptat. Priveşte videoul.

 „Pe cât planurile mele erau frumoase, totuşi acestea nu erau atât de frumoase pe cât planul pe care Domnul îl avea pentru mine”. Acestea sunt cuvintele sr. Pierenza care a făcut profesiunea religioasă de mai puţin de 1 an şi care, asemenea Mariei, după ce i-a spus da Domnului, descoperă şi redescoperă în fiecare zi, cu bucurie, prezenţa lui Dumnezeu în lucrurile mici şi în micile slujiri pe care le face.

Iar tu pe cine ai invita?

-------------------

Acest drum spiritual pentru tineri este tradus din limba italiană. Mulțumim surorilor Pauline din Italia care au pregătit acest material și ne dorim să aducă roade de reînnoire spirituală și în viața ta! Un Advent Binecuvântat!