Lansare de carte la librăria Pauline

Miercuri, 31 ianuarie 2018, la Librăria Pauline din București a avut loc lansarea cărții: SFÂNTUL PAUL APOSTOLUL NEAMURILOR, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris și apărută la editura Pauline a surorilor Pauline din București.

Invitați speciali la acest eveniment au fost prof.dr. Mihaela Voicu, prof. univ. la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București și pr. dr. Eduard Giurgi, lector universitar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București și Vicar Judecătoresc la Tribunalul Arhidiecezan de București. Ambii invitați au contribuit la apariția în limba română a cărții Sfântul Paul, apostolul neamurilor. Doamna Mihaela Voicu este traducătoarea cărții, iar părintele Eduard este lectorul cărții.

Pr. Eduard Giurgi a făcut o prezentare deosebită a personalității, gândirii și activității misionare a sfântului Paul, misionarul lui Cristos. A pornit de la momentul crucial al întâlnirii lui Paul cu Cristos înviat pe drumul Damascului, care i-a schimbat viața din temelii. Ceea ce pentru Paul fusese important până atunci, a devenit nesemnificativ în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos, așa cum va spune el însuși mai târziu într-una din scrisorile sale. Părintele Eduard a menționat că chemarea lui Paul este asemănătoare cu alte chemări din sf. Scriptură (chemarea lui Iacob, a lui Moise, sau a lui Samuel) care urmează aceeași schemă: chemarea, răspunsul și încredințarea misiunii. Apoi părintele a făcut o incursiune rapidă și clară în activitatea misionară a lui Paul de la Ierusalim la Roma.

Pr. Eduard Giurgi și-a încheiat prezentarea cu salutul apostolului Paul și cu o invitație: „Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi, pentru a înțelege, a trăi și a vă bucura de mântuirea adusă de vestirea Evangheliei. Vă invit să procurați această carte pentru a-l cunoaște mai bine pe sfântul apostol Paul, pentru a cunoaște și a trăi cu mai mult folos conținutul credinței noastre.”

Dna Mihaela Voicu a prezentat cu multă prospețime figura apostolului Paul așa cum autorul însuși a reușit să o contureze cu măiestrie plecând de la textele Noului Testament care vorbesc despre Paul, și anume Faptele Apostolilor și Scrisorile Sfântului Paul. A subliniat și dânsa momentul convertirii sfântului Paul pe drumul Damascului, relatat de 3 ori în Faptele Apostolilor, ceea ce oglindește însemnătatea acelui moment pentru apostolul Paul. Apoi a punctat cum însuși apostolul Paul a vorbit despre acest moment în scrisorile sale în trei texte diferite, care arată o percepție progresivă a impactului întâlnirii cu Cristos: „m-a chemat” (Gal 1,15), „l-am văzut” (1Cor 9,1) și „am fost cucerit de Cristos” (Fil 3,12).

Dna Mihaela Voicu a sintetizat experiența lui Paul ca fiind o trecere de la întunericul necunoașterii, a prigonirii lui Cristos la lumina cunoașterii autentice a lui Cristos, și a încheiat prezentarea sa cu aceste cuvinte: „Meritul mare al acestei cărți, este de a ne deschide gustul întâlnirii directe cu scrierile sfântului Paul și de a primi invitația apostolului Paul, pe care autorul o pune foarte bine în valoare, de a intra fiecare dintre noi pe drumul Damascului, un drum al convertirii care presupune trecerea de la întuneric la lumină”.

Sr. Ana Maria Bulai,
Fiicele Sfântului Paul

 

Noutate editorială: SFÂNTUL PAUL - Apostolul neamurilor


La editura Pauline din București a apărut biografia Sfântul Paul, apostolul neamurilor, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris. Cartea apare în colecția „Maeștrii Spiritului”, are 232 de pagini și poate fi procurată la prețul de 22,00 de lei.

Redăm un fragment din prefața cărții semnată de autorul ei, Rinaldo Fabris:

Această nouă biografie a sfântului Paul ne oferă ocazia de a parcurge etapele activităţii sale misionare de la Ierusalim la Roma, din ţinuturile de răsărit ale Imperiului Roman până la marginile apusene ale lumii, identificate în geografia antică cu Spania.

Chiar dacă, din punct de vedere istoric, teza conform căreia Paul este „întemeietorul creştinismului” nu se poate susţine, trebuie să admitem că istoria Europei şi a Occidentului ar fi fost alta fără activitatea lui Paul. Pe de altă parte, despre nicio altă personalitate a primei generaţii creştine nu există o documentaţie atât de bogată şi de directă ca în cazul lui Paul. S-a păstrat nu doar o bună parte din producţia sa epistolară – şapte scrisori autentice şi alte şase atribuite lui –, dar numai Paul se bucură de o primă biografie scrisă de autorul Faptelor Apostolilor.

Paul este protagonistul celei de-a doua părţi a cărţii în care Luca reconstruieşte istoria primilor treizeci de ani de creştinism. Paul duce la îndeplinire programul trasat de Isus înviat pentru discipolii trimişi cu puterea Duhului Sfânt să dea mărturie despre el până la marginile pământului (cf. Fap 1.8).

Față de ceilalți doisprezece apostoli aleși de Isus, Paul, născut la Tars, în Cilicia, pe coastele meridionale ale Turciei de astăzi, într-o familie înstărită de evrei evlavioși, se bucură de o formare culturală bună de matrice ebraică și greacă. Vorbește și scrie corect greaca populară, ceea ce îi permite să comunice cu locuitorii cetăților din Imperiul Roman. Experiența întâlnirii cu Isus Cristos înviat, pe drumul Damascului, la începutul anilor 30 ai erei creștine, marchează un moment de cotitură în viața și activitatea lui Paul. Atunci el devine apostolul lui Isus Cristos, ales de Dumnezeu pentru a vesti evanghelia păgânilor. Datorită dinamismului misionar al lui Paul, credința creștină, născută pe pământul lui Israel și avându-și rădăcinile în mediul siro-palestinian, se răspândește în lumea greco-romană.

Această biografie a lui Paul se dorește a fi o invitație și un stimlent în redescoperirea personalității și gândirii lui Paul.

Am abordat această lucrare cu convingerea că o confruntare cu Paul este indispensabilă pentru redescoperirea rădăcinilor credinței creștine, în dialog cu alte experiențe religioase și culturale, fără a ne ascunde propria identitate și fără a renunța la propriul patrimoniu cultural.

Pentru procurarea cărții:

Noutate editorială: SFINTELE EVANGHELII SI FAPTELE APOSTOLILOR

 

Textul biblic este întotdeauna viu, dinamic, proaspăt..., tânăr. 

De la această convingere se conturează organizarea lucrării de față, 
„Sfintele Evanghelii și Faptele Apostolilor”, apărută la Editura Pauline, 
tipărită color în condiții grafice deosebite,
care pe lângă textul biblic, include diferite rubrici
pentru aprofundare și rugăciune, îmbogățite cu numeroase imagini și hărți.


Această carte este o cheie prețioasă pentru a intra în lumea Scripturii, interaționând cu istoria sa, arheologia, geografia, mesajul său spiritual, și dialogând cu cei care au scris paginile Noului Testament.

 

 

Cartea oferă o parte introductivă amplă ce ajută cititorul să se orienteze în lumea Noului Testament. 

În partea centrală se află cele patru Evanghelii și Faptele Apostolilor, îmbogățite cu următoarele rubrici:

  • note, care ne ajută să înțelegem mai profund textul biblic;
  • trimiteri la alte texte biblice, care luminează textul de față;
  • Îi dăm cuvântul lui..., rubrica în care ne vorbește însuși autorul sacru, ajutându-ne să înțelegem mai bine ceea ce el a scris;
  • Archeo și Geo, spațiu în care descoperim pământul biblic, geografia și itinerariul personajelor biblice, descoperiri arheologice etc;
  • Tabor, o invitație pentru a ne opri din lectură și a urca împreună cu Isus pe muntele „Schimbării la Față”, pentru a face un popas de rugăciune și a permite astfel textului să coboare de la minte la inimă;
  • Împreună pentru..., spațiu dedicat activității în grup: confruntare, împărtășire, creștere împreună;
  • Forum, locul în care sunt invitați înaintea noastră martori ai Evangheliei, de la Părinții Bisericii până la oameni ai timpului nostru.

Cea de a treia parte cuprinde o serie de indicații care favorizează căutarea pe diferite tematici și facilitează găsirea de răspunsuri la întrebări ce se nasc de-a lungul drumului.

Autorii notelor și rubricilor care însoțesc textul biblic sunt patru membrii ai Familiei Pauline pregătiți în domeniul biblic și pastoral: preoții paulini Giacomo Perego și Eustacchio Imperato și surorile apostoline Tosca Ferrante și Anna Maria Pudelko.

Această carte este un instrument minunat pentru aprofundarea textului biblic și rugăciunea personală. Poate fi folosit și pentru Lectio Divina în grup, pentru cateheză etc. Este destinată tuturor creștinilor, tineri și adulți, familii și comunități religioase.

Fie ca prin citirea, aprofundarea și meditarea Sfintelor Evanghelii și Faptelor Apostolilor, să creștem în comuniune cu Cristos viu în Cuvântul său și să devenim mai mult apostoli ai Isus Cristos, „evanghelii” vii în lumea de azi!

Sr. Ana Maria Bulai, fsp

Format: 14x19cm
Pagini: 448
Preț: 35.00 lei                                                                                                                      Pentru procurarea cărții, accesați: