Al X-lea Capitul general al Fiicelor Sfântului Paul

Se deschide la Ariccia (Roma), joi 15 august, cel de-a X-lea Capitul general al Fiicelor Sfântului Paul. 68 de pauline, provenite din toate continentele, se vor confrunta pe tema: „Credem şi de aceea vorbim”. Cu credinţă curajoasă şi profetică facem tuturor „caritatea adevărului”.

Tema, în sintonie cu perspectivele Anului credinţei şi cu angajamentul pentru noua evanghelizare, exprimă inima identităţii apostolice a Fiicelor Sfântului Paul, chemate să-l trăiască şi să-l comunice pe Isus Cristos care este „calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6), dând mărturie şi anunţând „puterea şi frumuseţea credinţei” (după cum se citeşte în scrisoarea apostolică Porta fidei a papei emerit Benedict al XVI-lea) în cultura comunicării şi, în mod special, astăzi, cu un hotărât angajament în reţea.

Fondate în 1915 de fericitul Giacomo Alberione, apostol autentic al comunicaţiilor sociale, cu colaborarea venerabilei sore Tecla Merlo, a cărei proces de beatificare este în curs de desfăşurare, astăzi Fiicele Sfântului Paul sunt în ajunul primului centenar al Familiei Pauline şi al naşterii lor.

O zi întreagă dedicată proclamării şi ascultării Cuvântului

Sâmbătă, 8 iunie, în parohia „Preasfânta Inimă a lui Isus” din Bucureşti, Cuvântul lui Dumnezeu a răsunat întreaga zi, fiind proclamat de 75 de lectori care s-au alternat la amvon.

Acest eveniment unic în România, născut în Anul Credinţei, a reunit familii şi tineri din biserica gazdă şi din diverse parohii din Bucureşti, preoţi şi persoane consacrate, personalităţi din lumea culturală şi mass-media care au proclamat scrierile sfântului Luca (Evanghelia şi Faptele Apostolilor), au dăruit pâinea Cuvântului divin credincioşilor prezenţi în biserică şi celor care au ascultat lectura în direct prin postul „Radio Maria”.

La Liturghia de deschidere, Biblia a fost întronată în mod solemn în faţa altarului ca semn al prezenţei lui Isus în Cuvântul său şi ca expresie a dorinţei participanţilor de a pune în centrul vieţii lor „Scrisoarea divină” a Tatălui ceresc. 

Lectura continuă a scrierilor sfântului Luca

Sâmbătă, 8 iunie 2013, biserica Preasfânta Inimă a lui Isus din Bucureşti va fi gazda unui eveniment deosebit din viaţa Bisericii Catolice din România: timp de 8 ore se va citi continuu Evanghelia după sfântul Luca şi Faptele Apostolilor. Acest eveniment este organizat de pr. paroh Eduard Giurgi, pr. Maximilian Lucaci, o comisie formată din credincioşi şi persoane consacrate din parohia Preasfânta Inimă a lui Isus în colaborare cu surorile Pauline.

Sfântul Luca se distinge de ceilalţi trei evanghelişti prin faptul că a scris o operă în două volume: Evanghelia (care îi poartă numele) ce prezintă timpul lui Isus şi Faptele Apostolilor care prezintă timpul Bisericii în care Isus este prezent şi acţionează, prin puterea Duhului Sfânt, în martorii săi. Aşadar, prin alegerea scrierilor sfântului Luca, dorim să subliniem faptul că lucrarea lui Isus continuă în misiunea Bisericii, adică în fiecare creştin care este chemat să fie martor al Cuvântului lui Cristos în lume.

ISUS NE ÎNVAŢĂ SĂ EDUCĂM ŞI SĂ NE EDUCĂM

Mulţi părinţi şi educatori ai copiilor, adolescenţilor şi tinerilor sunt dezorientaţi şi, adesea, descurajaţi: nu ştiu ce să facă şi cum să facă pentru a educa tinerele generaţii. Între atâtea „dificultăţi”, Isus, cel mai mare expert în formarea oamenilor, este unicul Model şi Învăţător care poate fi „Lumină şi Călăuză” pentru părinţi, educatori, formatori. De asemenea, cartea este adresată adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor care vor să se formeze pe ei înşişi la nivel uman, moral şi spiritual. Isus ne învaţă „să creştem, să trăim, să educăm şi să ne educăm”. 

Autorul lucrării, pr. Giovanni Pezzuto, ni-l propune pe Isus ca Model şi Învăţător de trăire a binelui, a datoriei, a iubirii, a libertăţii, a relaţiilor, a valorilor, a virtuţilor, a forţei interioare. El subliniază faptul că Isus este un Învăţător integral deoarece educa „cu mintea, cu inima şi cu exemplele sale”: