Cei dragi ai noştri răposaţi sunt cu Cristos

Mergând în aceste zile la mormântul celor dragi ai noştri, ne aflăm în faţa celei mai indescifrabile enigme: moartea persoanelor dragi. Şi este inevi-tabil să ne întrebăm asupra condiţiei lor actuale: ce este cu ei? Au dispărut oare pentru totdeauna? Sau trăiesc într-o formă de viaţă diferită de a noastră?

Răspunsul la aceste întrebări ni-l oferă Dumnezeu prin Cuvântul său. În „Cartea profetului Isaia”, ni se spune: „Domnul va nimici moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor. (Is 25,8). Realitatea, însă, mai ales cimitirul, pare să dezmintă această promisiune pe care ne-a făcut-o Dumnezeu prin profetul său.

De la cuvinte la cuvânt: între internet şi Lectio Divina

Bucuraţi-vă în Domnul!, a fost tema celei de-a XII-a Întâlniri naţionale a tinerilor catolici din România, desfăşurată la Iaşi, între 25 - 29 iulie, 2012. Evenimentul a adunat circa 2000 de adolescenţi şi tineri, dornici de a întâlni chipul bucuriei pentru a şi-o face tovarăşă de drum în viaţa lor.

În programele alternative ale Întâlnirii, noi, Surorile Pauline din Bucureşti, am propus participanţilor tema „De la cuvinte la Cuvânt”: un atelier de educaţie media urmat de un moment de Lectio Divina.

Duminica de Rusalii cu laicii

O zi intensă de reculegere spirituală, în duminica de Rusalii, a încheiat programul întâlnirilor de formare la spiritualitatea paulină a laicilor, început în decembrie 2011. În acest an, am parcurs itinerarul primei etape din cartea fericitului Giacomo Alberione, „Donec formetur Christus in vobis”: Să cunoaştem şi să trăim proiectul de iubire pe care Tatăl îl are cu fiecare dintre noi.