Profesiunea Perpetuă a sorei Paula Burcă

Sâmbătă, 18 iunie 2016, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30, la biserica Sacre Coeur (biserica franceză) din Bucureşti a avut loc profesiunea perpetuă a sorei Paula Burcă, originară din Iaşi. 

Simţind dorinţa de a-l sluji pe Dumnezeu, am intrat în congregaţia Fiicele Sfântului Paul în 2005, fiind atinsă de cuvintele Fondatorului, fericitul Giacomo Alberione: Dumnezeu a pus în voi o comoară nepreţuită, o comoară pentru care îngerii vă invidiază: vocaţia pentru publicaţiile bune. Pe conştiinţa voastră apasă un milion, trei milioane, zece milioane de suflete...


Intrând în această congregaţie, am dorit să răspund la o necesitate fundamentală ce se află în inima mea şi a fiecărui om: setea de Adevăr şi de Dumnezeu. De-a lungul anilor de formare am putut experimenta frumuseţea misiunii pauline: vestirea Evangheliei cu ajutorul mijloacelor de comunicare socială cele mai rapide şi eficiente pe care progresul le pune la dispoziţie.

La Sfânta Liturghie ce a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Ioan Robu au participat diverşi preoţi din dieceza de Bucureşti, pr. Ciobănică Andrei, unchiul meu, paroh în Pildeşti şi pr. Guido Gandolfo, preot paulin italian. De asemenea a fost prezentă vicara generală a Fiicelor Sfântului Paul, sr. Clarice care mi-a primit voturile şi familia mea.

În cadrul predicii, pr. Guido Gandolfo a subliniat că, înainte de toate, chemarea la viaţa consacrată paulină este aceea de a rămâne în Isus, în iubirea sa. Fericitul Alberione definea viaţa consacrată ca fiind un act de iubire perfectă, continuă, eternă.
Pentru surorile Pauline, sf. Paul este un model de trăire a acestei relaţii de profundă comuniune cu Isus: Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine (Gal 2,20). Pr. Guido a spus că Dumnezeu m-a chemat pentru a parcurge, în primul rând, acest drum de conformare la Învăţătorul divin, Calea, Adevărul şi Viaţa. Astfel sentimentele, cuvintele şi faptele mele vor deveni o expresie a prezenţei lui Isus în mine. Viaţa consacrată paulină are un scop unic: să devin ca Isus; ba mai mult: să-i permit lui Isus să trăiască în mine şi prin intermediul meu să se comunice persoanelor pe care Domnul le-a încredinţat misiunii mele. Doar astfel operele pe care le voi face vor deveni apostolice şi vor produce roade în vieţile oamenilor.

Au urmat riturile specifice profesiunii religioase. Rugăciunea litanică, pronunţarea formulei profesiunii perpetue, binecuvântarea solemnă din partea Înaltpreasfințitul Ioan Robu şi a concelebranţilor, urmată de îmbrăţişarea fraternă cu vicara generală, expresie a apartenenţei definitive în congregaţia Fiicele Sfântului Paul.

Doresc să-mi exprim recunoştinţa pentru acest dar deosebit pe care Domnul mi l-a făcut în Anul Jubiliar al Milostivirii: consacrarea definitivă în slujirea lui Dumnezeu şi a fraţilor pentru a face tuturor caritatea Adevărului.
Am încredere că Învăţătorul divin îşi va ţine promisiunea făcută fer. Alberione: „Eu sunt lumina voastră şi mă voi folosi de voi pentru a lumina; vă dau această misiune şi vreau să o împliniţi”.

Mulţumesc tuturor persoanelor care mi-au fost alături şi m-au susţinut în drumul meu de discernământ pentru a face acest pas definitiv şi continui să mă încredinţez rugăciunilor lor pentru a fi perseverentă la chemarea lui Dumnezeu.

Sr. Paula Burcă, FSP

--
Fiicele Sfântului Paul (surorile Pauline). Suntem o congregaţie misionară, prezentă în 51 de ţări, ce are misiunea de a vesti Evanghelia folosind toate mijloacele de comunicare socială.
Fondatorul nostru, fericitul Giacomo Alberione, în noapte de 31 decembrie 1900, rămâne în adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament: O lumină particulară a venit din Ostie: am înţeles mai bine îndemnul lui Isus: „Veniţi la mine toţi”... M-am simţit profund obligat să fac ceva pentru Domnul şi pentru oamenii noului secol în care aveam să trăiesc. Dumnezeu l-a chemat la o misiune nouă în cadrul Bisericii: vestirea Evangheliei tuturor oamenilor folosind publicaţiile şi toate mijloacele de comunicare socială pe care progresul uman le va inventa de-a lungul timpului.
Alberione a intuit că femeia consacrată lui Dumnezeu poate deveni un apostol al Evangheliei. Acesta a fondat în 1915 congregaţia Fiicele Sfântului Paul, contând pe colaborarea plină de credinţă a tinerei de 21 de ani, Teresa Merlo, mai târziu sora Tecla, care va deveni superioara congregaţiei.
Răspunzând chemării lui Dumnezeu şi fiind animate de spiritul Evangheliei, trăim în comunitate, într-un ambient simplu şi familial, reunite de aceeaşi credinţă, vocaţie şi idealuri: să trăim în Isus Cristos Calea, Adevărul şi Viaţa şi să-l comunicăm lumii. Primim lumină şi tărie pentru apostolatul nostru din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Euharistie şi din comuniunea fraternă.
Din 1994 ne desfăşurăm misiunea în mijlocul poporului român prin intermediul Librăriei şi redacţiei Pauline, prin difuzare, animaţii biblice, site-ul pauline.ro şi alte forme de apostolat conform carismei noastre.

 

Asociația Cooperatorii Paulini și în România

Duminică, 19 iunie 2016, a fost sărbătoare în comunitatea surorilor Pauline din București: Familia Paulină din România a crescut! Patru persoane laice, după un itinerariu spiritual-formativ paulin de câțiva ani ani, au făcut Promisiunea în Asociația Cooperatorii Paulini, care este una din ramurile Familiei Pauline. 

La ora 16.00, don Guido Gandolfo, preot paulin italian, a ținut o conferință pentru laici despre Scrisoarea sfântului Paul către Filipeni în sala Giacomo Alberione, ce a conclus itinerariul spiritual paulin din acest an. După aceasta a urmat sf. Liturghie în capela noastră, în cadrul căreia cele patru persoane laice au pronunțat Promisiunea, intrând astfel oficial între Coperatorii Paulini răspândiți în lumea întreagă, și în marea Familie Paulină.

„Conform stării mele de viață, mă angajez să-mi pun mintea, voința, inima și forțele fizice în slujba vestirii Evangheliei, în spiritul și stilul Familiei Pauline, pentru mai marea glorie a lui Dumnezeu, pentru sfințirea mea și a fraților și surorilor mele. Isus Cristos Învățătorul Calea, Adevărul și Viața, Maria Regina Apostolilor și sfântul apostol Paul să mă ajute să fiu fidelă” (din formula Promisiunii).

Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste surori ale noastre în Cristos care au răspuns cu un Da generos chemării Domnului de a-și trăi vocația laicală în Biserică în misiunea sa de evanghelizare!
Îi mulțumim Domnului pentru iubirea lor față de carisma paulină și pentru angajamentul lor entuziast pentru a colabora la apostolatul paulin de evanghelizare cu mijloacele de comunicare socială!
Și îi mulțumim Domnului pentru că face să crească Familia Paulină pe pământ românesc! Din cele 10 ramuri ale Familiei Pauline, acum sunt prezente în România trei: Congregația Fiicele Sfântului Paul (surorile Pauline), Institutul Fecioara Maria a Buneivestiri (Anunțiatinele) și Asociația Cooperatorii Paulini!

Sr. Ana Maria Bulai, fsp

Lectura continuă a Evangheliei Milostivirii

Anul Jubiliar al Milostivirii 

19 martie 2016
Catedrala Sf. Iosif din București
Sărbătoarea Sfântului Iosif
Orele 13.00 - 17.00

Un eveniment deosebit:
timp de 4 ore, 37 de lectori
au dat glas, fără întrerupere, 
Evangheliei după Sfântul Luca.

 

Acest eveniment a fost organizat de către pr. paroh Ioan Ciobanu în colaborare cu Fiicele Sfântului  Paul, scopul fiind acela de a contempla milostivirea infinită a lui Dumnezeu față de oameni, așa cum o oglindește Evanghelia după Sfântul Luca.

Cuvintele papei Francisc au răsunat în inimile noastre: „Pentru a fi capabili de milostivire trebuie în primul rând să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu” (MV, 13). Coștienți că devenim milostivi în măsura în care îl ascultăm pe Dumnezeu cel milostiv care ni se adresează în Cuvântul său, am trăit cu bucurie acest timp special de ascultare a Evangheliei, o oportunitate pentru a face loc Cuvântului lui Dumnezeu în tăcerea inimii, pentru ca să să creștem într-o relaţie mai profundă cu Cristos care „revelează milostivirea lui Dumnezeu prin cuvântul său, cu gesturile sale și cu toată persoana sa” (MV, 1) şi să devenim mai mult mărturisitorii milostivirii sale în viaţa cotidiană prin faptă și cuvânt.

Ideea acestei lecturi continue a pornit de la un grup de persoane pasionate de Biblie din Franţa. În 2008, la Roma, a avut loc citirea integrală a Bibliei timp de şapte zile şi şase nopţi, fără întrerupere şi comentarii. Atunci lectura a fost deschisă de Papa emerit Benedict al XVI-lea care a citit primul capitol din Cartea Genezei. În 2013, în parohia Preasfânta Inimă a lui Isus din București a avut loc lectura continuă a scrierilor sfântului Luca: Evanghelia și Faptele Apostolilor. Ne bucurăm că această initiativă a continuat în țara noastră cu lectura continuă a Evangheliei Milostivirii în Anul Milostivirii, în catedrala Sf. Iosif și în sărbătoarea sfântului Iosif, soțul Mariei și tatăl purtător de grijă a lui Isus, el care a fost un ascultător și împlinitor fidel al Cuvântului lui Dumnezeu în toată viața sa.

Avem toată încrederea că acest moment special de lectură continuă a Evangheliei după sf. Luca este și va fi un impuls pentru o viață reînnoită, luminată și întărită de Isus cel Viu, prezent în Cuvântul său, pentru ca să devenim apostoli mai râvnici ai Evangheliei, și martori mai autentici ai milostivirii lui Dumnezeu în familie, la școală, la muncă, la mall, pe Facebook, și oriunde ne aflăm!

sr. Ana Maria Bulai fsp

Videoclip: Lectura Continuă a Evangheliei Milostivirii

MILOSTIVIREA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU

În Anul Sfânt al Milostivirii, cartea „Milostivirea infinită a lui Dumnezeu”, în format de buzunar, apărută la Editura Pauline, ne ajută să redescoperim milostivirea fără limite a Tatălui ceresc revelată în Cristos.

Autorul cărţii este fericitul Giacomo Alberione, un apostol al milostivirii divine vestite cu mijloacele de comunicare socială într-o lume care are nevoie de mântuire. Acesta, cu un limbaj simplu şi pastoral, ne invită să parcurgem un itinerar spiritual pentru ca, având ochii îndreptaţi asupra milostivirii divine, să devenim noi înşine tot mai mult instrumente ale milostivirii lui Dumnezeu.

Fer. Alberione ne aminteşte că suntem chemaţi să fim milostivi asemenea Tatălui (cf. Lc 6,36), cuvinte ce constituie motto-ul Anului Sfânt. Opera de caritate ce trebuie să le preceadă pe celelalte este iertarea!

O altă temă tratată este spovada prin care putem „să atingem cu mâna măreţia milostivirii” divine, „izvorul adevăratei păci interioare” (papa Francisc). Examenul de conştiinţă, părerea de rău, mărturisirea păcatelor, pocăinţa sunt câteva aspecte propuse spre reflecţie pentru a trăi cât mai bine sărbătoarea întâlnirii cu milostivirea Domnului.

În ultima parte a cărţii, fer. Alberione ne ajută să descoperim şi să învingem patima noastră dominantă, rădăcina tuturor celorlalte păcate; astfel ne putem altoi în Cristos. 
De asemenea sunt propuse scheme de reflecţie şi rugăciuni.

Pentru a parcurge cu bucurie şi credinţă calea iubirii milostive pe care ne-o indică Isus, fiecare dintre noi este invitat să ceară acest har: „Doamne, ajută-mă să primesc milostivirea ta infinită şi să fiu milostiv!”

Format: 14x10 cm
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 112
Autor: Fericitul Giacomo Alberione
Preţ: 4 RON