Noutate editorială: SFÂNTUL PAUL - Apostolul neamurilor


La editura Pauline din București a apărut biografia Sfântul Paul, apostolul neamurilor, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris. Cartea apare în colecția „Maeștrii Spiritului”, are 232 de pagini și poate fi procurată la prețul de 22,00 de lei.

Redăm un fragment din prefața cărții semnată de autorul ei, Rinaldo Fabris:

Această nouă biografie a sfântului Paul ne oferă ocazia de a parcurge etapele activităţii sale misionare de la Ierusalim la Roma, din ţinuturile de răsărit ale Imperiului Roman până la marginile apusene ale lumii, identificate în geografia antică cu Spania.

Chiar dacă, din punct de vedere istoric, teza conform căreia Paul este „întemeietorul creştinismului” nu se poate susţine, trebuie să admitem că istoria Europei şi a Occidentului ar fi fost alta fără activitatea lui Paul. Pe de altă parte, despre nicio altă personalitate a primei generaţii creştine nu există o documentaţie atât de bogată şi de directă ca în cazul lui Paul. S-a păstrat nu doar o bună parte din producţia sa epistolară – şapte scrisori autentice şi alte şase atribuite lui –, dar numai Paul se bucură de o primă biografie scrisă de autorul Faptelor Apostolilor.

Paul este protagonistul celei de-a doua părţi a cărţii în care Luca reconstruieşte istoria primilor treizeci de ani de creştinism. Paul duce la îndeplinire programul trasat de Isus înviat pentru discipolii trimişi cu puterea Duhului Sfânt să dea mărturie despre el până la marginile pământului (cf. Fap 1.8).

Față de ceilalți doisprezece apostoli aleși de Isus, Paul, născut la Tars, în Cilicia, pe coastele meridionale ale Turciei de astăzi, într-o familie înstărită de evrei evlavioși, se bucură de o formare culturală bună de matrice ebraică și greacă. Vorbește și scrie corect greaca populară, ceea ce îi permite să comunice cu locuitorii cetăților din Imperiul Roman. Experiența întâlnirii cu Isus Cristos înviat, pe drumul Damascului, la începutul anilor 30 ai erei creștine, marchează un moment de cotitură în viața și activitatea lui Paul. Atunci el devine apostolul lui Isus Cristos, ales de Dumnezeu pentru a vesti evanghelia păgânilor. Datorită dinamismului misionar al lui Paul, credința creștină, născută pe pământul lui Israel și avându-și rădăcinile în mediul siro-palestinian, se răspândește în lumea greco-romană.

Această biografie a lui Paul se dorește a fi o invitație și un stimlent în redescoperirea personalității și gândirii lui Paul.

Am abordat această lucrare cu convingerea că o confruntare cu Paul este indispensabilă pentru redescoperirea rădăcinilor credinței creștine, în dialog cu alte experiențe religioase și culturale, fără a ne ascunde propria identitate și fără a renunța la propriul patrimoniu cultural.

Pentru procurarea cărții:

Noutate editorială: SFINTELE EVANGHELII SI FAPTELE APOSTOLILOR

 

Textul biblic este întotdeauna viu, dinamic, proaspăt..., tânăr. 

De la această convingere se conturează organizarea lucrării de față, 
„Sfintele Evanghelii și Faptele Apostolilor”, apărută la Editura Pauline, 
tipărită color în condiții grafice deosebite,
care pe lângă textul biblic, include diferite rubrici
pentru aprofundare și rugăciune, îmbogățite cu numeroase imagini și hărți.


Această carte este o cheie prețioasă pentru a intra în lumea Scripturii, interaționând cu istoria sa, arheologia, geografia, mesajul său spiritual, și dialogând cu cei care au scris paginile Noului Testament.

 

 

Cartea oferă o parte introductivă amplă ce ajută cititorul să se orienteze în lumea Noului Testament. 

În partea centrală se află cele patru Evanghelii și Faptele Apostolilor, îmbogățite cu următoarele rubrici:

  • note, care ne ajută să înțelegem mai profund textul biblic;
  • trimiteri la alte texte biblice, care luminează textul de față;
  • Îi dăm cuvântul lui..., rubrica în care ne vorbește însuși autorul sacru, ajutându-ne să înțelegem mai bine ceea ce el a scris;
  • Archeo și Geo, spațiu în care descoperim pământul biblic, geografia și itinerariul personajelor biblice, descoperiri arheologice etc;
  • Tabor, o invitație pentru a ne opri din lectură și a urca împreună cu Isus pe muntele „Schimbării la Față”, pentru a face un popas de rugăciune și a permite astfel textului să coboare de la minte la inimă;
  • Împreună pentru..., spațiu dedicat activității în grup: confruntare, împărtășire, creștere împreună;
  • Forum, locul în care sunt invitați înaintea noastră martori ai Evangheliei, de la Părinții Bisericii până la oameni ai timpului nostru.

Cea de a treia parte cuprinde o serie de indicații care favorizează căutarea pe diferite tematici și facilitează găsirea de răspunsuri la întrebări ce se nasc de-a lungul drumului.

Autorii notelor și rubricilor care însoțesc textul biblic sunt patru membrii ai Familiei Pauline pregătiți în domeniul biblic și pastoral: preoții paulini Giacomo Perego și Eustacchio Imperato și surorile apostoline Tosca Ferrante și Anna Maria Pudelko.

Această carte este un instrument minunat pentru aprofundarea textului biblic și rugăciunea personală. Poate fi folosit și pentru Lectio Divina în grup, pentru cateheză etc. Este destinată tuturor creștinilor, tineri și adulți, familii și comunități religioase.

Fie ca prin citirea, aprofundarea și meditarea Sfintelor Evanghelii și Faptelor Apostolilor, să creștem în comuniune cu Cristos viu în Cuvântul său și să devenim mai mult apostoli ai Isus Cristos, „evanghelii” vii în lumea de azi!

Sr. Ana Maria Bulai, fsp

Format: 14x19cm
Pagini: 448
Preț: 35.00 lei                                                                                                                      Pentru procurarea cărții, accesați:

 

Lansare de carte la Librăria Pauline

Miercuri, 29 martie 2017, la Librăria Pauline din București a avut loc lansarea cărții: SFINTELE EVANGHELII ȘI FAPTELE APOSTOLILOR.
Despre particularitatea și utilitatea acestei cărți au vorbit două persoane de referință în câmpul biblic și educațional: pr. Tarciziu Șerban, profesor de Științe Biblice la Facultatea de Teologie romano-catolică a Universității București, și sr. Rodica Miron, director la Colegiul romano-catolic „Sf. Iosif” din București. Invitat special a fost ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de București. 

Cartea SFINTELE EVANGHELII ȘI FAPTELE APOSTOLILOR este un vis al comunității noastre, care după mult timp, devine realitate. Ce aduce nou această carte?

Pr. Tarciziu Șerban, care a lucrat la corectarea și adaptarea traducerii notelor și rubricilor care însoțesc textul biblic, ne-a vorbit tocmai despre locul acestei cărți în contextul altor ediții ale textului biblic apărute în ultimii ani în ambientul catolic din România. A prezentat, de asemenea, structura cărții, subliniind modul original în care s-au născut notele și rubricile într-o comunitate religioasă, în rugăciune, studiu, lectio divina în grup, toate acestea însoțite de oferta suferinței surorilor în vârstă și bolnave.

Sr. Rodica Miron, din perpectiva educatorului, a scos în evidență cum încadrarea textului biblic și a rubricilor în paginile cărții facilitează citirea continuă a textului biblic și aprofundarea acestuia, și a oferit câteva sugestii cu privire la modul în care aceasta poate fi valorizată cu mult rod sufletesc în familie, în cadrul parohial, în școală.

Ambii invitați ne-au amintit de lipsa textului biblic în anii grei ai comunismului și de setea experimentată după Cuvântul lui Dumnezeu, și ne-au îndemnat cu căldură și entuziasm ca, din abundența de care ne bucurăm astăzi, să luăm în mâini Sfânta Scriptură, pentru ca să citim, să aprofundăm textul biblic și să ne rugăm cu acest Cuvânt dătător de viață.

În ultima parte a acestui eveniment, arhiepiscopul nostru IPS Ioan Robu ne-a adresat câteva cuvinte de învățătură și ne-a dat binecuvântarea sa.

Sr. Ana Maria Bulai,
Fiicele Sfântului Paul


Redăm mai jos prezentările invitaților noștri care chiar merită ascultate!
Prezentarea părintelui Tarciziu Șerban    descarcă

Prezentarea sorei Rodica Miron     descarcă