Fiicele Sfântului Paului: 25 de ani de slujire în România

În perioada 19 - 21 octombrie, Fiicele Sfântului Paul (surorile Pauline) au sărbătorit 25 de ani de prezență și de slujire în România prin trei evenimente deosebite: lansare de carte, Lectio Divina și Liturghie de mulțumire!

aniversar25ani 33Vineri, 19 octombrie a avut loc la Librăria Pauline lansarea cărții „Să ne îmbrăcăm în luminăViața în Duh, o introducere practică” scrisă de pr. Giuseppe Forlai. Invitații, prof. dr. Mihaela Voicu și pr. Marius Taloș SJ, au subliniat faptul că această carte este o expresie a vocației surorilor Pauline care își desfășoară misiunea de evanghelizare într-o țară majoritar ortodoxă. Urmând îndemnul Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, ut unum sint, ca cei doi să fie una, Giuseppe Forlai, prin scrierea sa, intră în spiritualitatea răsăriteană, introducându-ne într-un spațiu care din punct de vedere spiritual și cultural ne este familiar. Definiția pe care autorul a dat-o vieții spirituale „Cristos trăiește în noi prin Duhul Sfânt” ne conduce în inima spiritualității pauline. Giuseppe Forlai îi îndeamnă pe cititori să aibă curajul de a bate la porțile Scripturilor, să le citească, să le mediteze, și să se lase transformați de acestea până vor putea spune asemenea  sfântului Paul: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20).

aniversar25ani 933Acest verset a fost în centrul atenției sâmbătă, 20 octombrie, când Fiicele Sfântului Paul au organizat în comunitatea lor un moment de Lectio Divina condus de sr. Francesca Pratillo (FSP) care a slujit timp de 10 ani în România. Aceasta i-a ajutat pe participanți să aprofundeze Scrisoarea către Galateni și în mod special Gal 2,20: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine”, verset care l-a cucerit pe Fericitul Giacomo Alberione până la punctul de orienta drumul său vocațional și misiunea întregii Familiii Pauline. Pr. Alberione a înțeles că nu doar membrii Familiei Pauline, ci toți botezații sunt chemați să îi permită lui Cristos să locuiască în persoana lor prin acțiunea Duhului Sfânt.

Duminică, 21 octombrie, a avut loc Sfânta Liturghie de mulțumire la biserica Preasfânta Inimă a lui Isus (Sacré Cœur) celebrată de pr. paroh Eduard Giurgi, la care au participat alături de credincioșii parohiei și ceilalți membrii ai Familiei Pauline prezenți în România, colaboratori, prieteni, persoane consacrate. Părintele paroh a readus în centrul atenției importanța ca Surorile Pauline să continue să ducă lumina Evangheliei în mijlocul poporului român prin intermediul scrierilor pe care le propun în librăria lor, în parohii sau prin diverse alte forme de apostolat. De asemenea a împărtășit credincioșilor prezenți îndemnul sr. Tecla Merlo, prima superioară generală a Fiicelor Sfântului Paul: „Să lăsăm sufletul nostru să fie cucerit de harul lui Dumnezeu: astfel vom ajunge să gândim, să vorbim, să iubim ca Isus și atunci nu mai trăim noi, ci Isus trăiește în noi”.

La toate aceste evenimente a fost prezentă și consiliera generală, sr. Karen Anderson, care a reprezentat-o pe sr. Anna Maria Parenzan, superioara generală a Fiicelor Sfântului Paul. Aceasta a mulțumit tuturor persoanelor care au fost alături de Surorile Pauline în cei 25 de ani de misiune în România, în mod special episcopilor, parohului, preoților, persoanelor consacrate și colaboratorilor și a promis că se va ruga pentru ca lumina Evangheliei să continue să strălucească și să fie tot mai vie și mai rodnică.
 
******************

Congregația Fiicele Sfântului Paul este o congregaţie misionară, prezentă în 51 de ţări, care își propune să vestească Evanghelia folosind toate mijloacele de comunicare socială.
Fondatorul este fericitul Giacomo Alberione, pe care Dumnezeu l-a chemat la o misiune nouă în Biserică: vestirea Evangheliei tuturor oamenilor folosind publicaţiile şi toate mijloacele de comunicare socială pe care progresul uman le va inventa de-a lungul timpului. El a fondat Congregaţia Fiicele Sfântului Paul în 1915, contând pe colaborarea plină de credinţă a tinerei de 21 de ani, Teresa Merlo, mai târziu sora Tecla, care va deveni superioara congregaţiei.

Pe data de 29 noiembrie 1993 au sosit la București primele trei surori italience care și-au început misiunea, după cum spunea fondatorul lor, Fericitul Giacomo Alberione, „de la iesle”, dar înarmate cu o credință puternică și cu dorința de a semăna Cuvântul lui Dumnezeu. De la acele începuturi umile și până în prezent Domnul le-a însoțit cu Providența sa: în decursul celor 25 de ani, surorile au deschis Librăria și Editura Pauline din București; au vizitat diverse parohii romano-catolice și greco-catolice unde au răspândit Evanghelia și numeroase alte cărți care comunică valorile Evangheliei; au făcut animații vocaționale, biblice și de educație media, iar de mai mulți ani au oferit în comunitate un itinerar spiritual pentru laici. De asemenea au avut darul surorilor pauline românce, iar Familia Paulină, din care fac parte, și-a mărit prezența în această țară cu alte două ramuri: Institutul Maria Santissima Annunziata (laice consacrate) și Asociația Cooperatorii Paulini (laici colaboratori în vestirea Evangheliei).

Celebrarea a 25 de ani de prezență a Fiicelor sfântului Paul în România a fost un prilej deosebit pentru a împărtăși cu credincioșii bucuria și recunoștința pentru harurile pe care Domnul le-a revărsat asupra comunității în toți acești ani și pentru binele făcut prin apostolatul de evanghelizare cu mijloacele de comunicare socială.
Sr.Paula Burcă FSP

Prezentarea audio de la ansarea cărții „Să ne îmbrăcăm în luminăViața în Duh, o introducere practică”:
Prezentare dna prof. dr. Mihaela Voicu                            Prezentare pr. Marius Taloș SJ 

 

 

Lansare de carte la librăria Pauline

Miercuri, 31 ianuarie 2018, la Librăria Pauline din București a avut loc lansarea cărții: SFÂNTUL PAUL APOSTOLUL NEAMURILOR, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris și apărută la editura Pauline a surorilor Pauline din București.

Invitați speciali la acest eveniment au fost prof.dr. Mihaela Voicu, prof. univ. la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București și pr. dr. Eduard Giurgi, lector universitar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București și Vicar Judecătoresc la Tribunalul Arhidiecezan de București. Ambii invitați au contribuit la apariția în limba română a cărții Sfântul Paul, apostolul neamurilor. Doamna Mihaela Voicu este traducătoarea cărții, iar părintele Eduard este lectorul cărții.

Pr. Eduard Giurgi a făcut o prezentare deosebită a personalității, gândirii și activității misionare a sfântului Paul, misionarul lui Cristos. A pornit de la momentul crucial al întâlnirii lui Paul cu Cristos înviat pe drumul Damascului, care i-a schimbat viața din temelii. Ceea ce pentru Paul fusese important până atunci, a devenit nesemnificativ în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos, așa cum va spune el însuși mai târziu într-una din scrisorile sale. Părintele Eduard a menționat că chemarea lui Paul este asemănătoare cu alte chemări din sf. Scriptură (chemarea lui Iacob, a lui Moise, sau a lui Samuel) care urmează aceeași schemă: chemarea, răspunsul și încredințarea misiunii. Apoi părintele a făcut o incursiune rapidă și clară în activitatea misionară a lui Paul de la Ierusalim la Roma.

Pr. Eduard Giurgi și-a încheiat prezentarea cu salutul apostolului Paul și cu o invitație: „Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi, pentru a înțelege, a trăi și a vă bucura de mântuirea adusă de vestirea Evangheliei. Vă invit să procurați această carte pentru a-l cunoaște mai bine pe sfântul apostol Paul, pentru a cunoaște și a trăi cu mai mult folos conținutul credinței noastre.”

Dna Mihaela Voicu a prezentat cu multă prospețime figura apostolului Paul așa cum autorul însuși a reușit să o contureze cu măiestrie plecând de la textele Noului Testament care vorbesc despre Paul, și anume Faptele Apostolilor și Scrisorile Sfântului Paul. A subliniat și dânsa momentul convertirii sfântului Paul pe drumul Damascului, relatat de 3 ori în Faptele Apostolilor, ceea ce oglindește însemnătatea acelui moment pentru apostolul Paul. Apoi a punctat cum însuși apostolul Paul a vorbit despre acest moment în scrisorile sale în trei texte diferite, care arată o percepție progresivă a impactului întâlnirii cu Cristos: „m-a chemat” (Gal 1,15), „l-am văzut” (1Cor 9,1) și „am fost cucerit de Cristos” (Fil 3,12).

Dna Mihaela Voicu a sintetizat experiența lui Paul ca fiind o trecere de la întunericul necunoașterii, a prigonirii lui Cristos la lumina cunoașterii autentice a lui Cristos, și a încheiat prezentarea sa cu aceste cuvinte: „Meritul mare al acestei cărți, este de a ne deschide gustul întâlnirii directe cu scrierile sfântului Paul și de a primi invitația apostolului Paul, pe care autorul o pune foarte bine în valoare, de a intra fiecare dintre noi pe drumul Damascului, un drum al convertirii care presupune trecerea de la întuneric la lumină”.

Sr. Ana Maria Bulai,
Fiicele Sfântului Paul

 

Noutate editorială: SFÂNTUL PAUL - Apostolul neamurilor


La editura Pauline din București a apărut biografia Sfântul Paul, apostolul neamurilor, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris. Cartea apare în colecția „Maeștrii Spiritului”, are 232 de pagini și poate fi procurată la prețul de 22,00 de lei.

Redăm un fragment din prefața cărții semnată de autorul ei, Rinaldo Fabris:

Această nouă biografie a sfântului Paul ne oferă ocazia de a parcurge etapele activităţii sale misionare de la Ierusalim la Roma, din ţinuturile de răsărit ale Imperiului Roman până la marginile apusene ale lumii, identificate în geografia antică cu Spania.

Chiar dacă, din punct de vedere istoric, teza conform căreia Paul este „întemeietorul creştinismului” nu se poate susţine, trebuie să admitem că istoria Europei şi a Occidentului ar fi fost alta fără activitatea lui Paul. Pe de altă parte, despre nicio altă personalitate a primei generaţii creştine nu există o documentaţie atât de bogată şi de directă ca în cazul lui Paul. S-a păstrat nu doar o bună parte din producţia sa epistolară – şapte scrisori autentice şi alte şase atribuite lui –, dar numai Paul se bucură de o primă biografie scrisă de autorul Faptelor Apostolilor.

Paul este protagonistul celei de-a doua părţi a cărţii în care Luca reconstruieşte istoria primilor treizeci de ani de creştinism. Paul duce la îndeplinire programul trasat de Isus înviat pentru discipolii trimişi cu puterea Duhului Sfânt să dea mărturie despre el până la marginile pământului (cf. Fap 1.8).

Față de ceilalți doisprezece apostoli aleși de Isus, Paul, născut la Tars, în Cilicia, pe coastele meridionale ale Turciei de astăzi, într-o familie înstărită de evrei evlavioși, se bucură de o formare culturală bună de matrice ebraică și greacă. Vorbește și scrie corect greaca populară, ceea ce îi permite să comunice cu locuitorii cetăților din Imperiul Roman. Experiența întâlnirii cu Isus Cristos înviat, pe drumul Damascului, la începutul anilor 30 ai erei creștine, marchează un moment de cotitură în viața și activitatea lui Paul. Atunci el devine apostolul lui Isus Cristos, ales de Dumnezeu pentru a vesti evanghelia păgânilor. Datorită dinamismului misionar al lui Paul, credința creștină, născută pe pământul lui Israel și avându-și rădăcinile în mediul siro-palestinian, se răspândește în lumea greco-romană.

Această biografie a lui Paul se dorește a fi o invitație și un stimlent în redescoperirea personalității și gândirii lui Paul.

Am abordat această lucrare cu convingerea că o confruntare cu Paul este indispensabilă pentru redescoperirea rădăcinilor credinței creștine, în dialog cu alte experiențe religioase și culturale, fără a ne ascunde propria identitate și fără a renunța la propriul patrimoniu cultural.

Pentru procurarea cărții: