VEN. TECLA MERLO: UN NUME, O MISIUNE, O VIAȚĂ PENTRU EVANGHELIE

pauline4An de an, luna februarie este specială pentru Congregația Fiicele Sfântului Paul datorită confondatoarei venerabila sr. Tecla Merlo, care s-a născut și a murit într-o zi de februarie. Anul 2024 este încă și mai special, deoarece pe 5 februarie am aniversat 60 de ani de la moartea sa, iar pe 20 februarie am aniversat 130 de ani de la nașterea sa. Iar pentru noi, Fiicele Sfântului Paul din România, aceste aniversări îmbogățesc mai mult anul aniversar de 30 de ani de prezență paulină pe pământ românesc.

CINE ESTE TECLA MERLO?

Se naște pe 20 februarie 1894, la Castagnito, un sat printre dealuri, în apropierea orășelului Alba din regiunea Cuneo (Italia), fiind al doilea din cei patru copii ai soților Ettore și Vincenza. La botez primește numele Tereza. Are o copilărie senină și simplă, iar părinții îi transmit cu conștiinciozitate și afecțiune valorile umane și creștine.

În iunie 1915, după un timp îndelungat de discernământ și rugăciune care i-au întărit dorința de a se consacra lui Dumnezeu, tânăra Tereza îl întâlnește la Alba pentru pe pr. Giacomo Alberione, un preot tânăr cu mari idealuri. Pr. Alberione, încă de pe vremea când era seminarist, în timpul unei adorații, a fost inspirat de Isus Euharistic să pună mijloacele de comunicare în slujba vestirii Evangheliei și a promovării învățăturii creștine. Iar pentru aceasta, s-a simțit chemat să formeze apostoli, bărbați și femei, care să-și consacre viața lui Dumnezeu și să se dedice acestui nobil apostolat. Pr. Alberione o întâlnește pe Tereza la un an după ce fondase congregația masculină Societatea Sfântul Paul. Înțelege că Tereza este persoana pe care Providența lui Dumnezeu i-o trimite pe cale, și de aceea îi vorbește despre importanța  de se dedica vestirii Evangheliei pentru gloria lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor. Tereza crede de la bun început că pr. Alberione este omul lui Dumnezeu, instrumentul prin care se dezvăluie voința lui Dumnezeu cu privire la viața sa, și acceptă invitația lui de a colabora la fondarea congregației Fiicele Sfântului Paul și la viitorul apostolat.

tecla2În iulie 1922, face voturile religioase în mod privat împreună cu alte tinere, prin care se consacră cu totul lui Dumnezeu. Tereza primește numele de Tecla, ca o urare și o misiune: să fie asemenea sfintei Tecla, prima ucenică a sfântului apostol Paul. Pr. Alberione îi încredințează sorei Tecla misiunea de a fi superioară generală a noi congregații și dorește ca ea să fie numită „Prima Maestra”, nume care arată că trăsătura fundamentală a congregației este aceea de a învăța, prin intermediul mijloacelor de comunicare. „Prima Maestra” indică faptul că sr. Tecla are misiunea de a fi prima între surori. Și a fost prima în toate, după cum însuși pr. Alberione va afirma mai târziu: „prima în virtute, prima în docilitate, prima în caritatea fraternă”.

tecla4De-a lungul anilor, sr. Tecla Merlo călăuzește cu înțelepciune surorile tot mai numeroase răspândite în Italia și în lume, în diferitele inițiative apostolice, pentru a-l face cunoscut pe Dumnezeu și iubirea sa oamenilor din toate colțurile pământului. Spunea surorilor: „Să avem o inimă mare, ca aceea a sfântului Paul; să contribuim la mântuirea oamenilor prin rugăciune și apostolat”. Sr. Tecla caută cu multă creativitate noi modalități de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu. Pregătește surorile pentru diferite apostolate: redacție, tipografie, librărie, difuzare, radio și cinematograf. În inițiativele apostolice, cuvântul ei este hotărât și eficace: „Să căutăm mereu să facem binele. Providența va avea grijă de cele necesare. Să avem credință!”

Sr. Tecla Merlo este convinsă că apostolatul aduce roade de credință și iubire în viața oamenilor doar dacă este împlinit de persoane pline de Dumnezeu. De aceea, în iunie 1961, în sărbătoarea Preasfintei Treimi, își oferă viața pentru ca toate Fiicele Sfântului Paul să fie sfinte. Domnul primește oferta vieții sale pe 5 februarie 1964, când sr. Tecla moare la Albano înconjurată de afecțiunea și rugăciunea surorilor. Astfel se împlinește în viața sorei Tecla ceea ce ea însăși spunea cu bucurie surorilor sale: „Moartea: se închid ochii aici și se deschid dincolo. Iată, îl vezi pe Dumnezeu! Ce frumos!”

Pe 22 ianuarie 1991, Biserica recunoaște virtuțile sale eroice și este declarată venerabilă prin vocea Papei Ioan Paul al II-lea.

MOȘTENIREA SA SPIRITUALĂ

tecla1Venerabila Tecla Merlo a fost un dar al Providenței divine pentru fericitul Giacomo Alberione, Fondatorul numeroasei Familii Pauline, compusă 10 ramuri: congregații și institute religioase, și o asociație laică; toate având aceeași carismă: să trăiască în Isus și să-l dăruiască tuturor pe Isus și Evanghelia sa cu mijloacele de comunicare, sub ocrotirea Mariei, Regina apostolilor, și după exemplul sfântului apostol Paul.

Venerabila Tecla Merlo este cofondatoare celei de a doua ramuri a Familiei Pauline, Congregația Fiicele Sfântului Paul, iar datorită colaborării sale active și neobosite cu fondatorul, fericitul Giacomo Alberione, este considerată mama spirituală a Familiei Pauline.

Venerabila Tecla Merlo a căutat mereu să împlinească voința lui Dumnezeu. Zilnic lua parte la masa Cuvântului și a Euharistiei, trăind astfel în intimă comuniune cu Domnul, și răspândind în jurul său parfumul Evangheliei. Spunea surorilor: „Să citim Evanghelia și să urmăm exemplul lui Isus. Să punem în practică Evanghelia înainte de a o vesti altora”.

tecla5Venerabila Tecla Merlo a urmat drumul de sfințenie trasat de fericitul Giacomo Alberione: conformarea vieții la Cristos, până la idealul atins de sfântul apostol Paul, modelul și inspiratorul Familiei Pauline: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20). Acesta a fost țelul vieții spirituale a venerabilei Tecla Merlo și izvorul rodnicei sale activități apostolice. Spunea surorilor: „Să ne umplem inimile de Dumnezeu pentru a putea apoi revărsa iubirea sa asupra sufletelor prin intermediul apostolatului nostru. Singurul țel al vieții noastre este sfințenia și să-i ajutăm și pe alții să se sfințească”.

Viaţa venerabilei Tecla Merlo poate fi sintetizată prin înseși cuvintele sale pline de zel apostolic: „Să dăm picioare Evangheliei: ca să alerge şi să se răspândească. Aş vrea să am mii de vieţi pentru a le închina acestui nobil apostolat!”

Sr. Ana Maria Bulai
Fiicele Sfântului Paul

 

Audio - despre viața ven. Tecla Merlo
(voce: Gabriel Măriuț)

Tecla

Audio - Gânduri ale ven. Tecla Merlo
(voce: Alexandra Măriuț)

tecla3

Audio - Mărturii despre ven. Tecla Merlo
(voce: Gabriel Măriuț)

alberione1

Video - Predică la anivesarea a 60 de ani
de la nașterea pentru Cer a ven. Tecla Merlo
(Pr Iosif Ghiuzman)

predica