Lansare de carte la librăria Pauline

Miercuri, 31 ianuarie 2018, la Librăria Pauline din București a avut loc lansarea cărții: SFÂNTUL PAUL APOSTOLUL NEAMURILOR, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris și apărută la editura Pauline a surorilor Pauline din București.

Invitați speciali la acest eveniment au fost prof.dr. Mihaela Voicu, prof. univ. la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București și pr. dr. Eduard Giurgi, lector universitar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București și Vicar Judecătoresc la Tribunalul Arhidiecezan de București. Ambii invitați au contribuit la apariția în limba română a cărții Sfântul Paul, apostolul neamurilor. Doamna Mihaela Voicu este traducătoarea cărții, iar părintele Eduard este lectorul cărții.

Pr. Eduard Giurgi a făcut o prezentare deosebită a personalității, gândirii și activității misionare a sfântului Paul, misionarul lui Cristos. A pornit de la momentul crucial al întâlnirii lui Paul cu Cristos înviat pe drumul Damascului, care i-a schimbat viața din temelii. Ceea ce pentru Paul fusese important până atunci, a devenit nesemnificativ în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos, așa cum va spune el însuși mai târziu într-una din scrisorile sale. Părintele Eduard a menționat că chemarea lui Paul este asemănătoare cu alte chemări din sf. Scriptură (chemarea lui Iacob, a lui Moise, sau a lui Samuel) care urmează aceeași schemă: chemarea, răspunsul și încredințarea misiunii. Apoi părintele a făcut o incursiune rapidă și clară în activitatea misionară a lui Paul de la Ierusalim la Roma.

Pr. Eduard Giurgi și-a încheiat prezentarea cu salutul apostolului Paul și cu o invitație: „Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi, pentru a înțelege, a trăi și a vă bucura de mântuirea adusă de vestirea Evangheliei. Vă invit să procurați această carte pentru a-l cunoaște mai bine pe sfântul apostol Paul, pentru a cunoaște și a trăi cu mai mult folos conținutul credinței noastre.”

Dna Mihaela Voicu a prezentat cu multă prospețime figura apostolului Paul așa cum autorul însuși a reușit să o contureze cu măiestrie plecând de la textele Noului Testament care vorbesc despre Paul, și anume Faptele Apostolilor și Scrisorile Sfântului Paul. A subliniat și dânsa momentul convertirii sfântului Paul pe drumul Damascului, relatat de 3 ori în Faptele Apostolilor, ceea ce oglindește însemnătatea acelui moment pentru apostolul Paul. Apoi a punctat cum însuși apostolul Paul a vorbit despre acest moment în scrisorile sale în trei texte diferite, care arată o percepție progresivă a impactului întâlnirii cu Cristos: „m-a chemat” (Gal 1,15), „l-am văzut” (1Cor 9,1) și „am fost cucerit de Cristos” (Fil 3,12).

Dna Mihaela Voicu a sintetizat experiența lui Paul ca fiind o trecere de la întunericul necunoașterii, a prigonirii lui Cristos la lumina cunoașterii autentice a lui Cristos, și a încheiat prezentarea sa cu aceste cuvinte: „Meritul mare al acestei cărți, este de a ne deschide gustul întâlnirii directe cu scrierile sfântului Paul și de a primi invitația apostolului Paul, pe care autorul o pune foarte bine în valoare, de a intra fiecare dintre noi pe drumul Damascului, un drum al convertirii care presupune trecerea de la întuneric la lumină”.

Sr. Ana Maria Bulai,
Fiicele Sfântului Paul