Noutate editorială: SFÂNTUL PAUL - Apostolul neamurilor


La editura Pauline din București a apărut biografia Sfântul Paul, apostolul neamurilor, scrisă de renumitul biblist italian Rinaldo Fabris. Cartea apare în colecția „Maeștrii Spiritului”, are 232 de pagini și poate fi procurată la prețul de 22,00 de lei.

Redăm un fragment din prefața cărții semnată de autorul ei, Rinaldo Fabris:

Această nouă biografie a sfântului Paul ne oferă ocazia de a parcurge etapele activităţii sale misionare de la Ierusalim la Roma, din ţinuturile de răsărit ale Imperiului Roman până la marginile apusene ale lumii, identificate în geografia antică cu Spania.

Chiar dacă, din punct de vedere istoric, teza conform căreia Paul este „întemeietorul creştinismului” nu se poate susţine, trebuie să admitem că istoria Europei şi a Occidentului ar fi fost alta fără activitatea lui Paul. Pe de altă parte, despre nicio altă personalitate a primei generaţii creştine nu există o documentaţie atât de bogată şi de directă ca în cazul lui Paul. S-a păstrat nu doar o bună parte din producţia sa epistolară – şapte scrisori autentice şi alte şase atribuite lui –, dar numai Paul se bucură de o primă biografie scrisă de autorul Faptelor Apostolilor.

Paul este protagonistul celei de-a doua părţi a cărţii în care Luca reconstruieşte istoria primilor treizeci de ani de creştinism. Paul duce la îndeplinire programul trasat de Isus înviat pentru discipolii trimişi cu puterea Duhului Sfânt să dea mărturie despre el până la marginile pământului (cf. Fap 1.8).

Față de ceilalți doisprezece apostoli aleși de Isus, Paul, născut la Tars, în Cilicia, pe coastele meridionale ale Turciei de astăzi, într-o familie înstărită de evrei evlavioși, se bucură de o formare culturală bună de matrice ebraică și greacă. Vorbește și scrie corect greaca populară, ceea ce îi permite să comunice cu locuitorii cetăților din Imperiul Roman. Experiența întâlnirii cu Isus Cristos înviat, pe drumul Damascului, la începutul anilor 30 ai erei creștine, marchează un moment de cotitură în viața și activitatea lui Paul. Atunci el devine apostolul lui Isus Cristos, ales de Dumnezeu pentru a vesti evanghelia păgânilor. Datorită dinamismului misionar al lui Paul, credința creștină, născută pe pământul lui Israel și avându-și rădăcinile în mediul siro-palestinian, se răspândește în lumea greco-romană.

Această biografie a lui Paul se dorește a fi o invitație și un stimlent în redescoperirea personalității și gândirii lui Paul.

Am abordat această lucrare cu convingerea că o confruntare cu Paul este indispensabilă pentru redescoperirea rădăcinilor credinței creștine, în dialog cu alte experiențe religioase și culturale, fără a ne ascunde propria identitate și fără a renunța la propriul patrimoniu cultural.

Pentru procurarea cărții: