MILOSTIVIREA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU

În Anul Sfânt al Milostivirii, cartea „Milostivirea infinită a lui Dumnezeu”, în format de buzunar, apărută la Editura Pauline, ne ajută să redescoperim milostivirea fără limite a Tatălui ceresc revelată în Cristos.

Autorul cărţii este fericitul Giacomo Alberione, un apostol al milostivirii divine vestite cu mijloacele de comunicare socială într-o lume care are nevoie de mântuire. Acesta, cu un limbaj simplu şi pastoral, ne invită să parcurgem un itinerar spiritual pentru ca, având ochii îndreptaţi asupra milostivirii divine, să devenim noi înşine tot mai mult instrumente ale milostivirii lui Dumnezeu.

Fer. Alberione ne aminteşte că suntem chemaţi să fim milostivi asemenea Tatălui (cf. Lc 6,36), cuvinte ce constituie motto-ul Anului Sfânt. Opera de caritate ce trebuie să le preceadă pe celelalte este iertarea!

O altă temă tratată este spovada prin care putem „să atingem cu mâna măreţia milostivirii” divine, „izvorul adevăratei păci interioare” (papa Francisc). Examenul de conştiinţă, părerea de rău, mărturisirea păcatelor, pocăinţa sunt câteva aspecte propuse spre reflecţie pentru a trăi cât mai bine sărbătoarea întâlnirii cu milostivirea Domnului.

În ultima parte a cărţii, fer. Alberione ne ajută să descoperim şi să învingem patima noastră dominantă, rădăcina tuturor celorlalte păcate; astfel ne putem altoi în Cristos. 
De asemenea sunt propuse scheme de reflecţie şi rugăciuni.

Pentru a parcurge cu bucurie şi credinţă calea iubirii milostive pe care ne-o indică Isus, fiecare dintre noi este invitat să ceară acest har: „Doamne, ajută-mă să primesc milostivirea ta infinită şi să fiu milostiv!”

Format: 14x10 cm
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 112
Autor: Fericitul Giacomo Alberione
Preţ: 4 RON