Al X-lea Capitul general al Fiicelor Sfântului Paul

Se deschide la Ariccia (Roma), joi 15 august, cel de-a X-lea Capitul general al Fiicelor Sfântului Paul. 68 de pauline, provenite din toate continentele, se vor confrunta pe tema: „Credem şi de aceea vorbim”. Cu credinţă curajoasă şi profetică facem tuturor „caritatea adevărului”.

Tema, în sintonie cu perspectivele Anului credinţei şi cu angajamentul pentru noua evanghelizare, exprimă inima identităţii apostolice a Fiicelor Sfântului Paul, chemate să-l trăiască şi să-l comunice pe Isus Cristos care este „calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6), dând mărturie şi anunţând „puterea şi frumuseţea credinţei” (după cum se citeşte în scrisoarea apostolică Porta fidei a papei emerit Benedict al XVI-lea) în cultura comunicării şi, în mod special, astăzi, cu un hotărât angajament în reţea.

Fondate în 1915 de fericitul Giacomo Alberione, apostol autentic al comunicaţiilor sociale, cu colaborarea venerabilei sore Tecla Merlo, a cărei proces de beatificare este în curs de desfăşurare, astăzi Fiicele Sfântului Paul sunt în ajunul primului centenar al Familiei Pauline şi al naşterii lor.

Prezente în 52 de ţări, cu un total de 2.309 surori şi 235 tinere în formare, acestea îşi desfăşoară misiunea prin intermediul centrelor de producţie editorială multimedială şi digitală, revistelor tipărite şi on-line, librăriilor şi altor centre de difuzare, site-urilor web, radioului şi tv (şi web radio şi web tv), formării critice la folosirea mijloacelor de comunicare, animării biblice şi în domeniul comunicării.  

Referimentul constant rămâne sf. Paul, Apostolul neamurilor, de la care Paulinele iau spiritul, retrăindu-l în prezent, şi percep urgenţa de a redescoperi în mistica apostolică trăită de Paul, şi interpretată de fondator, puterea unificantă a spiritualităţii şi a misiunii profetice.

Chiar pornind de la expresia paulină „Credem de aceea vorbim” (cf. 2Cor 4,13) ce a inspirat tema celui de-al X-lea Capitul general, participantele se vor confrunta pentru a găsi itinerarii care să ajute la maturizarea unei credinţe autentice în întâlnirea cu Cristos şi a exprima „natura docentă” proprie congregaţiei. 

Capitulul prevede alegerea noului Guvern general şi hotărârea alegerilor prioritare a acţiunii apostolice pentru următorii şase ani.

Fiicele Sfântului Paul