O zi întreagă dedicată proclamării şi ascultării Cuvântului

Sâmbătă, 8 iunie, în parohia „Preasfânta Inimă a lui Isus” din Bucureşti, Cuvântul lui Dumnezeu a răsunat întreaga zi, fiind proclamat de 75 de lectori care s-au alternat la amvon.

Acest eveniment unic în România, născut în Anul Credinţei, a reunit familii şi tineri din biserica gazdă şi din diverse parohii din Bucureşti, preoţi şi persoane consacrate, personalităţi din lumea culturală şi mass-media care au proclamat scrierile sfântului Luca (Evanghelia şi Faptele Apostolilor), au dăruit pâinea Cuvântului divin credincioşilor prezenţi în biserică şi celor care au ascultat lectura în direct prin postul „Radio Maria”.

La Liturghia de deschidere, Biblia a fost întronată în mod solemn în faţa altarului ca semn al prezenţei lui Isus în Cuvântul său şi ca expresie a dorinţei participanţilor de a pune în centrul vieţii lor „Scrisoarea divină” a Tatălui ceresc. 

Orele de lectură intercalate de pauzele muzicale s-au desfăşurat într-o atmosferă de reculegere şi de rugăciune, de ascultare şi de veneraţie a Cuvântului care „nu se va întoarce la Dumnezeu fără rod, ci va face ceea ce vrea El şi îşi va împlini misiunea” (cf. Cartea profetului Isaia, 55,11).

Ultimul capitol din Faptele Apostolilor a fost proclamat de Preasfinţitul Cornel Damian care a celebrat şi Liturghia de încheiere, în cadrul căreia a subliniat importanţa citirii şi a meditării Bibliei în familie, după exemplul sfintei Fecioare Maria a cărei viaţă a fost un continuu „da” spus Cuvântului. 

Fie ca cuvintele Psalmului „Cuvântul tău, Doamne, e făclie pentru paşii mei” (cf. Ps 119,105), care au orientat şi condus pregătirea şi realizarea acestui eveniment, să devină realitate cotidiană pentru toţi aceia care au proclamat şi ascultat Cuvântul lui Isus.

sr. Paula Burcă, Fiicele Sfântului Paul