Noutate editorială: Ca fulgerul vine din Orient

LazzaroLa Editura Pauline a apărut cartea Ca fulgerul vine din Orient, îngrijită de pr. Francesco Cosentino. Acesta consemnează dialogul său cu „părintele” Lazzaro, așa cum, prietenește, dorește să fie numit cardinalul Lazzaro You Heung-Sik, prefect al Dicasterului pentru Cler.

În primele pagini ale cărții, pr. Francesco Cosentino mărturisește: „Când îl întâlnești pe cardinalul Lazzaro, ai imediat senzația că te simți ca acasă, că ești primit într-un «spațiu deschis» care oferă posibilitatea unei comunicări autentic umane, sincere, deschise, lipsite de formalisme și politețuri inutile. În acest climat pe care reușește să-l creeze simplitatea lui caldă, am început să dialoghez cu el, în primul rând ascultându-i istoria personală și spirituală, încercând să mă bucur de timpul petrecut împreună, cu convingerea că punctul de observație care se naște din Orient, din acea Biserică tânără, plină de viață, făcută rodnică de sângele martirilor, vine „ca un fulger” (cf Mt 24,27) și ne poate ajuta pe toți să ne deschidem mintea și inima pentru a citi și a interpreta provocările Bisericii cu ochii periferiei, să primim cu reînnoit entuziasm bucuria Evangheliei”.

Papa Francisc, care semnează prefața acestui volum, scrie: „Sunt fericit să prezint această carte, care vrea să dea glas Bisericii din Orient prin relatarea, anecdotele, reflecțiile cardinalului Lazzaro You Heung-sik. Cu caracterul său amabil şi afabil, el ne permite să culegem roadele unei credințe semănate în țara martirilor, și răsărite cu simplitate grație mărturiei bucuroase a unei Biserici vii. Şi din relatarea care ia lent formă, putem întrevedea drumul pentru a rămâne, noi toți, o Biserică fidelă faţă de Isus şi faţă de Evanghelia sa, departe de orice mondenitate.

Din conversațiile prezentate în aceste pagini, cardinalul Lazzaro face să reiasă trăsăturile unei credințe generate în contactul asiduu cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu martorii Evangheliei; trăsăturile unei Biserici tinere şi întreprinzătoare, născută prin intermediul laicilor, care se face instrument de speranță şi de compasiune, îngrijindu-se de cei răniți; trăsăturile unei slujiri sacerdotale care are nevoie să se regenereze la lumina Evangheliei, golindu-se de orice clericalism şi regândindu-se pe sine însăși «alături» şi «cu» fraţii laici, în comunități sinodale şi ministeriale.

Avem nevoie să ne «descentrăm», făcând o călătorie spre Orient şi învățând la școala unui stil de viaţă spirituală şi eclezială care ne poate revigora credința. Şi avem nevoie să ne amintim că, inclusiv în trude şi întunecimi, Domnul vine ca fulgerul. Şi vrea să ne lumineze viaţa”.

 Editura Pauline

   PENTRU PROCURAREA CĂRȚII:

Librăria PAULINE online:
 

Librăria PAULINE București:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
0787 756 870; 021 312 3551

Noutate editorială: Vitamine zilnice pentru suflet

vitamine serie nouaApariția acestui nou volum de VITAMINE ZILNICE PENTRU SUFLET – Pilde și povestioare la Editura Pauline este o dovadă a faptului că cererea de spiritualitate a omului modern este permanent vie și nu poate fi potolită cu surogate, precum și intuiția lui că există valori universal valabile în toate timpurile și în toate locurile, de care are nevoie mai mult decât de hrana trupească pentru a trăi o viață demnă și frumoasă în această lume.

Humberto A. Agudelo C. a realizat această culegere de Vitamine îmbinând cu înțelepciune scurte pilde și povestiri ale unor oameni care, absorbiți de lecturile, meditațiile, scrierile și cercetările lor, n-au vrut să țină pentru sine tot acest bagaj, ci au dorit să-l împărtășească, în beneficiul multora. Unii dintre ei au dorit să rămână anonimi, însă în acest „anonimat” descoperim de fapt adevăratul nume al oricărei virtuți, care transcende cu mult umanitatea noastră.

Prezentul volum, prin dinamica sa internă, pune accentul pe formarea integrală a persoanei, de la primele trei copilării până la maturitate, incluzând nu numai virtuți umane, dar și pe cele cardinale și, ca necesitate vitală și existențială, pe cele teologice ale credinței, speranței și iubirii, care oferă un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce și pentru ce să trăim?

Această lucrare constituie o adevărată apologie a virtuților și a unei bune relații a omului cu sine însuși, cu comunitatea, cu natura și cu Dumnezeu.

                                                                                                             Editura Pauline

 PENTRU PROCURAREA CĂRȚII:

Librăria PAULINE online:
 

Librăria PAULINE București:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
0787 756 870; 021 312 3551

VEN. TECLA MERLO: UN NUME, O MISIUNE, O VIAȚĂ PENTRU EVANGHELIE

pauline4An de an, luna februarie este specială pentru Congregația Fiicele Sfântului Paul datorită confondatoarei venerabila sr. Tecla Merlo, care s-a născut și a murit într-o zi de februarie. Anul 2024 este încă și mai special, deoarece pe 5 februarie am aniversat 60 de ani de la moartea sa, iar pe 20 februarie am aniversat 130 de ani de la nașterea sa. Iar pentru noi, Fiicele Sfântului Paul din România, aceste aniversări îmbogățesc mai mult anul aniversar de 30 de ani de prezență paulină pe pământ românesc.

CINE ESTE TECLA MERLO?

Se naște pe 20 februarie 1894, la Castagnito, un sat printre dealuri, în apropierea orășelului Alba din regiunea Cuneo (Italia), fiind al doilea din cei patru copii ai soților Ettore și Vincenza. La botez primește numele Tereza. Are o copilărie senină și simplă, iar părinții îi transmit cu conștiinciozitate și afecțiune valorile umane și creștine.

În iunie 1915, după un timp îndelungat de discernământ și rugăciune care i-au întărit dorința de a se consacra lui Dumnezeu, tânăra Tereza îl întâlnește la Alba pentru pe pr. Giacomo Alberione, un preot tânăr cu mari idealuri. Pr. Alberione, încă de pe vremea când era seminarist, în timpul unei adorații, a fost inspirat de Isus Euharistic să pună mijloacele de comunicare în slujba vestirii Evangheliei și a promovării învățăturii creștine. Iar pentru aceasta, s-a simțit chemat să formeze apostoli, bărbați și femei, care să-și consacre viața lui Dumnezeu și să se dedice acestui nobil apostolat. Pr. Alberione o întâlnește pe Tereza la un an după ce fondase congregația masculină Societatea Sfântul Paul. Înțelege că Tereza este persoana pe care Providența lui Dumnezeu i-o trimite pe cale, și de aceea îi vorbește despre importanța  de se dedica vestirii Evangheliei pentru gloria lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor. Tereza crede de la bun început că pr. Alberione este omul lui Dumnezeu, instrumentul prin care se dezvăluie voința lui Dumnezeu cu privire la viața sa, și acceptă invitația lui de a colabora la fondarea congregației Fiicele Sfântului Paul și la viitorul apostolat.

tecla2În iulie 1922, face voturile religioase în mod privat împreună cu alte tinere, prin care se consacră cu totul lui Dumnezeu. Tereza primește numele de Tecla, ca o urare și o misiune: să fie asemenea sfintei Tecla, prima ucenică a sfântului apostol Paul. Pr. Alberione îi încredințează sorei Tecla misiunea de a fi superioară generală a noi congregații și dorește ca ea să fie numită „Prima Maestra”, nume care arată că trăsătura fundamentală a congregației este aceea de a învăța, prin intermediul mijloacelor de comunicare. „Prima Maestra” indică faptul că sr. Tecla are misiunea de a fi prima între surori. Și a fost prima în toate, după cum însuși pr. Alberione va afirma mai târziu: „prima în virtute, prima în docilitate, prima în caritatea fraternă”.

tecla4De-a lungul anilor, sr. Tecla Merlo călăuzește cu înțelepciune surorile tot mai numeroase răspândite în Italia și în lume, în diferitele inițiative apostolice, pentru a-l face cunoscut pe Dumnezeu și iubirea sa oamenilor din toate colțurile pământului. Spunea surorilor: „Să avem o inimă mare, ca aceea a sfântului Paul; să contribuim la mântuirea oamenilor prin rugăciune și apostolat”. Sr. Tecla caută cu multă creativitate noi modalități de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu. Pregătește surorile pentru diferite apostolate: redacție, tipografie, librărie, difuzare, radio și cinematograf. În inițiativele apostolice, cuvântul ei este hotărât și eficace: „Să căutăm mereu să facem binele. Providența va avea grijă de cele necesare. Să avem credință!”

Sr. Tecla Merlo este convinsă că apostolatul aduce roade de credință și iubire în viața oamenilor doar dacă este împlinit de persoane pline de Dumnezeu. De aceea, în iunie 1961, în sărbătoarea Preasfintei Treimi, își oferă viața pentru ca toate Fiicele Sfântului Paul să fie sfinte. Domnul primește oferta vieții sale pe 5 februarie 1964, când sr. Tecla moare la Albano înconjurată de afecțiunea și rugăciunea surorilor. Astfel se împlinește în viața sorei Tecla ceea ce ea însăși spunea cu bucurie surorilor sale: „Moartea: se închid ochii aici și se deschid dincolo. Iată, îl vezi pe Dumnezeu! Ce frumos!”

Pe 22 ianuarie 1991, Biserica recunoaște virtuțile sale eroice și este declarată venerabilă prin vocea Papei Ioan Paul al II-lea.

MOȘTENIREA SA SPIRITUALĂ

tecla1Venerabila Tecla Merlo a fost un dar al Providenței divine pentru fericitul Giacomo Alberione, Fondatorul numeroasei Familii Pauline, compusă 10 ramuri: congregații și institute religioase, și o asociație laică; toate având aceeași carismă: să trăiască în Isus și să-l dăruiască tuturor pe Isus și Evanghelia sa cu mijloacele de comunicare, sub ocrotirea Mariei, Regina apostolilor, și după exemplul sfântului apostol Paul.

Venerabila Tecla Merlo este cofondatoare celei de a doua ramuri a Familiei Pauline, Congregația Fiicele Sfântului Paul, iar datorită colaborării sale active și neobosite cu fondatorul, fericitul Giacomo Alberione, este considerată mama spirituală a Familiei Pauline.

Venerabila Tecla Merlo a căutat mereu să împlinească voința lui Dumnezeu. Zilnic lua parte la masa Cuvântului și a Euharistiei, trăind astfel în intimă comuniune cu Domnul, și răspândind în jurul său parfumul Evangheliei. Spunea surorilor: „Să citim Evanghelia și să urmăm exemplul lui Isus. Să punem în practică Evanghelia înainte de a o vesti altora”.

tecla5Venerabila Tecla Merlo a urmat drumul de sfințenie trasat de fericitul Giacomo Alberione: conformarea vieții la Cristos, până la idealul atins de sfântul apostol Paul, modelul și inspiratorul Familiei Pauline: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20). Acesta a fost țelul vieții spirituale a venerabilei Tecla Merlo și izvorul rodnicei sale activități apostolice. Spunea surorilor: „Să ne umplem inimile de Dumnezeu pentru a putea apoi revărsa iubirea sa asupra sufletelor prin intermediul apostolatului nostru. Singurul țel al vieții noastre este sfințenia și să-i ajutăm și pe alții să se sfințească”.

Viaţa venerabilei Tecla Merlo poate fi sintetizată prin înseși cuvintele sale pline de zel apostolic: „Să dăm picioare Evangheliei: ca să alerge şi să se răspândească. Aş vrea să am mii de vieţi pentru a le închina acestui nobil apostolat!”

Sr. Ana Maria Bulai
Fiicele Sfântului Paul

 

Audio - despre viața ven. Tecla Merlo
(voce: Gabriel Măriuț)

Tecla

Audio - Gânduri ale ven. Tecla Merlo
(voce: Alexandra Măriuț)

tecla3

Audio - Mărturii despre ven. Tecla Merlo
(voce: Gabriel Măriuț)

alberione1

Video - Predică la anivesarea a 60 de ani
de la nașterea pentru Cer a ven. Tecla Merlo
(Pr Iosif Ghiuzman)

predica

LOGO EDITORIAL PAULINE REÎNNOIT

Astăzi, 5 februarie 2024, în ziua în care aniversăm 60 de ani de la nașterea pentru cer a Venerabilei sr. Tecla Merlo, cofondatoarea Congregației noastre Fiicele Sfântului Paul, un logo editorial reînnoit apare pe site-rile și pe rețele sociale Pauline, logo ce va apărea progresiv în librăriile noastre și pe cărțile editurii noastre Pauline.

Un logo editorial reînnoit

După 30 de ani de la lansarea primului logo editorial Pauline, în urma schimbărilor profunde socioculturale din epoca noastră, Fiicele Sfântului Paul prezente în 50 de națiuni, au simțit exigența de a reînnoi logoul, din dorința de a îmbina aspectul fizic cu cel digital, într-un stil grafic unitar, simplu și esențial.

Elipsa de culoare albastră, cu o linie deschisă și incluzivă, reprezintă lumea la care Fiicele Sfântului Paul sunt chemate să vestească Evanghelia. Culoarea albastră indică ambientul digital și undele electromagnetice, și exprimă chemarea de a fi apostole în lumea de azi și cu mijloacele de azi. Litera P reprezintă elanul apostolic al Sfântului Paul, Apostolul Neamurilor, modelul nostru pentru a trăi în Cristos și inspiratorul misiunii noastre de evanghelizare. Cuvântul Pauline este la baza logoului și este numele prin care suntem cunoscute în apostolatul de evanghelizare cu mijloacele de comunicare.

Ca și acum 30 de ani, Fiicele Sfântului Paul doresc ca această reînnoire a logoului să fie însoțită de un nou elan misionar în apostolatul de evanghelizare în lumea contemporană, pe urmele Sfântului Apostol Paul, al fondatorului  Fericitul Giacomo Alberione și a cofondatoarei Venerabila Tecla Merlo.

Venerabila Tecla Merlo

Cu 60 de ani în urmă, Venerabila Tecla Merlo se năștea pentru Cer, după o viață dăruită în slujirea Evangheliei, ca și cofondatoare a Fiicelor Sfântului Paul.


Viitoarea sr. Tecla Merlo s-a născut la Castagnito (Cuneo - Italia) pe 20 februarie 1894, fiind al doilea din cei patru copii ai soților Ettore și Vincenza. La botez a primit numele Tereza. În anul 1915, tânăra Tereza l-a întâlnit pentru prima dată pe părintele Giacomo Alberione la biserica Sfinții Cosma și Damian din orășelul italian Alba, și a acceptat invitația sa de a colabora la fondarea Congregației Fiicele Sfântului Paul. Pe 22 iulie 1922 a făcut voturile religioase în mod privat împreună cu alte tinere și a primit numele de Tecla, asemenea ucenicei sfântului Paul numită Tecla. Părintele Alberione a numit-o Superioara generală și de atunci a fost colaboratoarea sa fidelă atât în dezvoltarea Congregației Fiicele Sfântului Paul cât și a celorlalte ramuri ale Familiei Pauline. Pe 28 iunie 1961, în sărbătoarea Preasfintei Treimi, și-a oferit viața pentru ca toate Fiicele Sfântului Paul să fie sfinte, ofertă acceptată de Domnul pe 5 februarie 1964, când moare la Albano (Roma – Italia). Pe 22 ianuarie 1991 a fost proclamată venerabilă.

În această zi specială, cu o dublă semnificație pentru Fiicele Sfântului Paul din întreaga lume, dorim să ne însușim mai mult elanul apostolic plin de entuziasm al venerabilei Tecla Merlo: „Aș vrea să am mii de vieți pentru a le dedica Evangheliei”.

Fiicele Sfântului Paul - București