Spiritualitate

Isus Învăţătorul, Calea, Adevărul şi Viaţa

În centrul spiritualităţii pauline se află Isus Cristos care este pentru noi Învăţătorul, Calea, Adevărul şi Viaţa. Rugăciunea zilnică paulină este caracterizată de meditarea cuvântului lui Dumnezeu, participarea la Sfânta Liturghie şi ora de adoraţie euharistică (pe care noi o numim şi vizita la Isus euharistic), prin care Isus Învăţătorul ne conformează la sine: ne transformă viaţa aşa încât gândurile, dorinţele şi alegerile sale devin ale noastre, pentru ca astfel să trăim şi să iubim aşa cum El a trăit şi i-a iubit pe toţi oamenii.
Aşadar, pentru noi, drumul de sfinţenie este un drum de „cristificare”: Până când Cristos se va forma în voi (Gal 4,19). Trăim sfinţenia în măsura în care trăim viaţa lui Isus Cristos, sau mai bine-zis, în funcţie de gradul în care Isus Cristos trăieşte în noi.

Maria, Regina Apostolilor

Sfânta Fecioară Maria este cinstită de noi ca prima apostolă, modelul apostolilor, pentru că ea, fiind Mama lui Isus Cristos, l-a dăruit umanităţii într-un mod unic şi continuă să-l dăruiască. Maria este pentru noi Mamă, Învăţătoare şi Regină pentru că ne ajută să ne „îmbrăcăm” mintea, inima şi voinţa în Cristos, ne formează pentru a trăi şi sluji ca adevăraţi apostoli, pentru a-l comunica pe Cristos lumii.

Sfântul Apostol Paul

Spiritualitatea paulină este înrădăcinată în viaţa şi învăţătura sfântului apostol Paul care este părintele, inspiratorul misiunii şi modelul nostru în trăirea relaţiei cu Cristos. El, din momentul în care a experimentat iubirea lui Cristos pe drumul Damascului, a trăit într-o intimitate atât de profundă cu Isus, încât a putut spune: Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine (Gal 2,20) şi şi-a dedicat cu pasiune întreaga viaţă pentru a-l face cunoscut pe Cristos tuturor. Asemenea apostolului Paul, ţelul vieţii noastre este acela de a ne lăsa total transformate de Cristos pentru a putea să-l dăruim oamenilor, pentru a deveni o comunicare vie a iubirii sale.