Misiune

Fericitul Alberione spunea că misiunea Paulinilor şi Paulinelor este frumoasă deoarece este aceeaşi misiune pe care a împlinit-o Isus: vestirea Evangheliei. Voi îl urmaţi pe Isus prin ceea ce faceţi. „Viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos” (In 17,3). Isus a venit din cer pentru aceasta; voi aţi fost chemate pentru aceasta. Colaboraţi la opera de mântuire a omenirii, „generaţi fii ai lui Dumnezeu” prin vestirea Evangheliei cu ajutorul mijloacelor de comunicare socială.

Dacă pâinea materială este importantă pentru a avea o viaţă demnă, este la fel de urgent să dăm pâinea Evangheliei pentru a răspunde la foamea de Adevăr şi de Dumnezeu care se află în inima fiecărui om.
În centrul misiunii pauline se află nevoia urgentă de a-l comunica pe Isus Cristos celorlalţi. Cristos a fost consacrat şi trimis de Tatăl; la fel, Paulinii şi Paulinele sunt consacraţi şi trimişi prin intermediul Bisericii. Suntem chemaţi să aducem în această cultură a comunicării „inefabila bogăţie a lui Cristos”, mesajul său de iubire şi de mântuire. Şi facem aceasta, înainte de toate, cu mărturia noastră, „vestind” Evanghelia cu propria viaţă, prin modul nostru de a trăi şi de a acţiona, şi ajutându-i pe oameni să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în existenţa personală.

În misiunea voastră de evanghelizare – spunea Fondatorul - folosiţi mijloacele cele mai rapide şi eficiente pe care progresul le pune la dispoziţie. Astfel, Paulinii şi Paulinele folosesc toate mijloacele de comunicare pentru a vesti Evanghelia, mesajul lor pătrunzând acolo unde nu se poate ajunge în persoană. Ne folosim de cărţi, reviste, cd-uri, dvd-uri şi alte materiale pentru a forma, din punct de vedere uman şi creştin, persoanele de orice vârstă, cultură, clasă socială. Acestea pot fi găsite în multele librării Pauline răspândite în marile oraşe din cele 5 continente ale pământului şi, mai nou, pe noul „continent digital” - internetul.

În Italia şi în alte ţări, unde este posibil, Paulinii şi Paulinele produc programe radio şi TV, au site-uri cu multe materiale biblice, catehetice, de educare pentru o folosire constructivă a mijloacelor de comunicare socială (media education). Toate acestea sunt o expresie a spiritului şi misiunii surorilor Pauline şi fraţilor Paulini: de a vesti Evanghelia prin mijloacele de comunicare socială pentru ca aceasta să pătrundă în fiecare casă, în fiecare inimă.

Alberione repeta deseori: Ne-am născut din Cuvânt, pentru Cuvânt şi în Cuvânt. De aceea, ne străduim ca toate cărţile, revistele, emisiunile, filmele, dvd-urile şi celelalte instrumente să fie o prelungire, un ecou, o iradiere a Bibliei, şi în special a Evangheliei. În primul rând, încercăm să dăm omului de azi învăţătura lui Cristos care mântuieşte, dorim să facem ca Evanghelia să pătrundă în toată gândirea şi cunoaşterea umană.

Fondatorul nostru ne îndemna: Nu vorbiţi numai de religie. Dar vorbiţi creştineşte despre toate. De aceea, abordăm şi tematici precum familia, psihologia, sociologia, educaţia, comunicarea etc., din dorinţa de a-i ajuta pe oameni să crească la nivel uman, psihologic şi social.

Isus Cristos ne-a învăţat să nu-i aşteptăm pe oameni să vină la noi, ci să mergem noi să-i căutăm. Asemenea lui Isus, şi apostolul trebuie să răspândească Cuvântul divin în oraşe, în sate, chiar şi în casele cele mai îndepărtate. Trebuie să escaladeze munţi, să traverseze oceane, să meargă la toţi oamenii ca să ducă tuturor lumina Evangheliei.

Pentru noi, Paulini şi Pauline, nu există graniţe. Azi, ca şi la începutul congregaţiei, dorim să vestim frumuseţea Evangheliei până la marginile pământului.

 

Radioul, televiziunea, cinematograful, internetul
sunt amvonul vostru de astăzi.
Tipografiile, studiourile de înregistrare, librăriile
sunt biserici de unde Paulinii şi Paulinele
vestesc Evanghelia.
(Fericitul Giacomo Alberione)