Marca Editurii PaulineMarca Pauline
reprezintă identitatea, semnul prin care putem fi recunoscute. Identifică toate activităţile apostolice realizate cu instrumentele de comunicare socială de către Fiicele Sfântului Paul în întreaga lume.


GLOBUL PĂMÂNTESC

Globul pământesc exprimă universalitatea misiunii pauline: este spaţiul în care Cristos
trebuie să fie comunicat oamenilor de azi cu mijloacele de azi.

LOGO-UL PAULINE

- Pauline
Când spunem Pauline, spunem, de fapt, Fiicele Sfântului Paul.
Sfântul Paul este tatăl, învăţătorul, exemplul şi fondatorul nostru, aşa cum părintele Alberione dorea să fie considerat acest mare apostol. Numele nostru exprimă dorinţa de a-l iubi şi comunica lumii pe Cristos, asemenea sfântului Paul, care a spus: Toate le fac pentru evanghelie (1Cor 9,23).

- Litera P de pe glob
Litera P este iniţiala expresiei italiene „Parola di Dio” (Cuvântul lui Dumnezeu), Cuvânt ce este asemenea unei seminţe în inima realităţii umane care cere să iasă la suprafaţă, să crească şi să se răspândească.
De asemenea, litera P de pe Glob semnifică şi faptul că a vesti Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a ajuta toate persoanele să-l descopere pe Dumnezeu care este prezent şi acţionează în istoria noastră.

- Înclinată uşor spre dreapta, litera P exprimă avântul nostru misionar, atenţia la semnele timpului, la nevoile Bisericii şi ale umanităţii.

- Culorile
Cele două culori puternice şi decise, negrul şi roşul exprimă implicare, acţiune apostolică, curaj şi bucurie.