10 Glasuri pentru a vesti Evanghelia

Fericitul Alberione spunea: Familia Paulină a fost dorită de sfântul apostol Paul pentru a continua opera sa; este sfântul Paul viu astăzi, care este compus din mulţi membri… Vrea ca noi să facem ceea ce el ar fi făcut dacă ar fi trăit în zilele noastre.

Între ramurile Familiei Pauline există o strânsă legătură deoarece toate s-au născut din tabernacol. Au un spirit unic: să trăiască în Isus Cristos şi să slujească Biserica. Sunt independente unele de altele şi, totuşi, între ele este o legătură de caritate mai nobilă decât cea de sânge. Ele se completează prin misiunea pe care o desfăşoară fiecare în parte, pentru a atinge un scop comun: să aducă glorie lui Dumnezeu şi pace oamenilor, comunicându-l pe Isus Cristos, Calea, Adevărul şi Viaţa.

Plecând de la începuturile umile ale anilor 1914-1915, Familia Paulină s-a dezvoltat în mod gradual de-a lungul timpului. În ordinea fondării, au luat naştere:

1914: Societatea Sfântul Paul (Paulinii)

Preoţii şi fraţii Paulini

Este prima congregaţie din marea Familie Paulină fondată în 1914 de fericitul Giacomo Alberione la Alba, în Italia. Este prezentă în 32 de naţiuni.

Societatea Sfântul Paul doreşte să continue misiunea încredinţată sfântului Paul de către Cristos: vestirea Evangheliei. De aceea membrii congregaţiei se numesc Paulini.
În realizarea misiunii lor, Paulinii se folosesc de reviste, cărţi, cinema, radio, televiziune, cd-uri, dvd-uri, site-uri şi de orice instrument de comunicare socială pentru a-l vesti pe Cristos şi a vorbi despre toate creştineşte. Instrumentele de comunicare socială sunt „catedrele” de la care paulinii vestesc oamenilor mesajul creştin, făcând tuturor caritatea adevărului; de aceea se poate spune că parohia lor este lumea întreagă.
Preoţilor Paulini li se alătură Ucenicii Învăţătorului Divin. Aceştia sunt călugări care împărtăşesc pe deplin idealul religios al preoţilor şi se dedică, în cadrul apostolatului ediţiilor, mai ales părţii tehnice şi de difuzare. Lor li se încredinţează, ca o intenţie particulară, ispăşirea păcatelor săvârşite de publicaţiile rele şi de celelalte mijloace de comunicare socială.
Modelele misiunii lor sunt: Isus Învăţătorul, sfântul Paul, care a spus „Toate le fac pentru Evanghelie”, şi Maria, Regina Apostolilor care i-a dat viaţă lui Cristos, Cuvântul Tatălui.

Intră în site-ul lor...

1915: Fiicele Sfântului Paul (surorile Pauline)

Pentru a vesti Evanghelia cu mijloacele de comunicare socială

Este congregaţie misionară prezentă în 51 de ţări, care are în Biserică misiunea de a vesti Evanghelia, pe Isus Cristos, utilizând toate mijloacele de comunicare socială. Răspunzând chemării lui Dumnezeu şi fiind animate de spiritul Evangheliei, trăim în comunitate, într-un ambient simplu şi familial, reunite de aceeaşi credinţă, vocaţie şi idealuri: să trăim în Isus Cristos Calea, Adevărul şi Viaţa şi să-l comunicăm lumii. Primim lumină şi tărie pentru apostolatul nostru din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Euharistie şi din comuniunea fraternă.

Citeşte mai departe...

1917: Asociaţia Cooperatorii Paulini

Laici colaboratori în vestirea Evangheliei

A fost fondată la Alba (Cuneo - Italia) de fericitul Giacomo Alberione, pe data de 29 iunie 1917. Din ea fac parte laici şi laice de orice vârstă şi stare socială, dar care nu fac voturi. Ei se simt chemaţi de Cristos să-şi pună viaţa în slujirea Evangheliei, rămânând în mediul familial şi de muncă în care se află.
Colaboratorii trăiesc şi comunică Evanghelia care este Isus Cristos Calea, Adevărul şi Viaţa cu ajutorul instrumentelor de comunicare socială, în spiritul sfântului Paul. De fapt, părintele Alberione voia ca aceştia să fie „Cooperatori pentru Evanghelie”.
Cooperarea poate să asume multiple forme: rugăciuni, evanghelizare cu ajutorul instrumentelor de comunicare socială (cateheză, redacţie, difuzarea publicaţiilor şi a audiovizualelor, animaţii biblice etc.), oferte pentru operele de apostolat.
Cooperatorii îmbrăţişează această Asociaţie deoarece carisma paulină este foarte actuală şi urgentă: de a-şi lăsa transformată propria viaţă de Evanghelie şi de a o comunica celorlalţi.

Intră în site-ul lor...

1924: Discipolele Învăţătorului Divin

Apostolat liturgic pentru evanghelizare

Fondate de fericitul Giacomo Alberione la Alba, pe data de 10 februarie 1924, Discipolele Învăţătorului Divin sunt a treia congregaţie din cadrul Familiei Pauline. Ele constituie ramura contemplativă.

Acestea au un triplu apostolat născut dintr-o unică iubire:

  • Din iubire faţă de Învăţătorul divin, se naşte apostolatul lor euharistic. Adoraţia în faţa Preasfântului Sacrament este sufletul vocaţiei lor. Surorile se roagă pentru toate iniţiativele şi necesităţile Familiei Pauline şi ale Bisericii. Scopul lor este „ispăşirea şi dobândirea de haruri pentru cei care lucrează cu mijloacele de comunicare socială”. 
  • Din iubire faţă de Isus viu în Biserică, trupul său mistic, se naşte apostolatul liturgic. Acesta este realizat la nivel de formare, cateheză, întâlniri şi ediţii biblice-liturgice. Cu creativitate, surorile pun în serviciul liturgiei bogăţiile diverselor expresii artistice: pictură, sculptură, arhitectură, muzică etc. 
  • Din iubire faţă de Isus viu în persoana preotului, se naşte apostolatul slujirii preoţeşti. Surorile sprijină preoţii cu rugăciunea şi se implică în: asistenţa preoţilor în timpul slujirii lor, în momentele de particulară suferinţă, singurătate, la bătrâneţe şi în alte situaţii dificile.

În cadrul Familiei Pauline şi a Bisericii, Discipolele Învăţătorului Divin îngrijesc viaţa de la izvorul ei; fondatorul spunea: Aveţi o misiune fundamentală şi vitală, ascunsă asemenea rădăcinilor, dar voi hrăniţi trunchiul, ramurile, frunzele şi fructele.

Intră în site-ul lor...

1938: Surorile lui Isus, Bunul Păstor

Misiune pastorală în parohie

Părintele Alberione a dat naştere acestei congregaţii pe data de 7 octombrie 1938. Păstorelele sunt prezente în 17 naţiuni. Caracteristica carismei lor este împărtăşirea slujirii pastorale a lui Isus care îşi cunoaşte şi îşi iubeşte oiţele şi îşi dă viaţa pentru ele. Surorile îşi împlinesc misiunea prin evanghelizare şi cateheză, animaţie liturgică, formarea operatorilor pastorali şi alte forme de servicii conforme carismei lor, în funcţie de exigenţele locurilor şi timpurilor, în colaborare cu preoţii, laicii şi toate vocaţiile din Biserică.
Ele îşi desfăşoară apostolatul în mijlocul poporului lui Dumnezeu, mai ales în locurile care au o mai mare nevoie de evanghelizare, alegând realităţile ecleziale cele mai sărace; sunt aproape de fiecare persoană, şi manifestă o atenţie specială faţă de cei slabi; împărtăşesc pâinea Cuvântului şi-i însoţesc pe oameni pe drumul credinţei.
Surorile Bunului Păstor iubesc, şi cuvântul iubire rezumă tot programul lor. Păstoriţa nu este doar o membră a unei congregaţii date ci, asemenea parohului, ea este „căsătorită” cu parohia şi nu are alt domeniu de activitate în afară de parohie, cu toate problemele şi activităţile acesteia. Păstorelele sunt mamele, surorile, prietenele tuturor, sunt o rază de soare şi de bucurie în parohie.

Intră în site-ul lor...

1959: Surorile Sfintei Maria, Regina Apostolilor

Pastorala vocaţională pentru toate vocaţiile în Biserică

În 1959, fericitul Alberione le-a încredinţat apostolinelor o misiune nouă în Biserică şi, sub multe aspecte, originală: să facă să se nască şi să se menţină trează atenţia la chemarea lui Dumnezeu, deoarece vocaţia este principala problemă a fiecărui om, cea mai actuală şi urgentă în Biserică. Aşadar, apostolinele îl vestesc oamenilor pe „Dumnezeu care cheamă”.
În apostolatul lor vocaţional, surorile acordă o atenţie specială vocaţiilor la viaţa de preoţie şi viaţa consacrată, în diversele ei forme. De asemenea, slujirea lor de însoţire, orientare şi animare vocaţională este îndreptată către educatori şi persoanele aflate în dificultate vocaţională. Rugăciunea pentru fidelitatea celor chemaţi ocupă un loc special în misiunea lor.
În viaţa spirituală, apostolinele îl urmează pe Isus Învăţătorul Calea, Adevărul şi Viaţa în spiritul sfântului Paul, unite cu Maria, Regina Apostolilor.
Surorile sunt prezente în Italia, Brazilia şi Polonia.
Moto-ul lor este: Toate vocaţiile, pentru toate formele de apostolat.

Intră în site-ul lor...

       

1958: Institute de viaţă seculară consacrată, agregate Societăţii Sfântul Paul:

Institutul Isus Preot

Episcopi şi preoţi consacraţi

Din el fac parte episcopi şi preoţi diecezani care, prin profesarea voturilor, se angajează să-l imite într-un mod tot mai desăvârşit pe Isus Cristos, preotul veşnic.
Are scopul de a-i însoţi pe membrii institutului pe plan spiritual şi în ministeriul încredinţat lor, pentru ca acesta să devină mai eficace prin trăirea voturilor de curăţie, sărăcie şi ascultare, şi prin folosirea mijloacelor de comunicare socială.

Viaţa lor spirituală îl are în centru pe Isus Învăţătorul, Calea, Adevărul şi Viaţa. Drumul de formare permanentă constă în momente de reculegere, întâlniri, exerciţii spirituale.

Părintele Alberione rezumă roadele cu totul speciale pe care institutul le oferă membrilor săi astfel: un grad deosebit de sfinţenie personală, un ministeriu mai bogat pentru suflete, o slujire mai generoasă în fiecare dieceză.

Membrii institutului ating astfel perfecţiunea evanghelică, unind vieţii de slujire preoţească pe cea consacrată.

Intră în site-ul lor...

Institutul Sfânta Maria a Buneivestiri (Anunțiatine)

Laice consacrate

Institutul a fost fondat către sfârşitul anului 1958. Este prezent în 20 de naţiuni.
Părintele Alberione defineşte vocaţia Anunţiatinelor astfel: sunt suflete aprinse de iubire pentru Dumnezeu care transformă toată viaţa lor în apostolat.
Fondatorul spunea despre specificul misiunii lor în cadrul Familiei Pauline şi al Bisericii:
Bunavestire este, de fapt, întruparea Fiului lui Dumnezeu, momentul în care Maria a spus: „Fie mie după cuvântul Tău”. Este cel mai mare eveniment din istorie, pentru că în acel moment a început răscumpărarea noastră. Este cel mai frumos nume.
Pentru Anunţiatine, două aspecte fundamentale sunt:
Fecioria şi maternitatea spirituală: Anunţiatinele sunt chemate, prin vocaţia lor, să fie „imitatoarele Mariei şi martore ale misterului întrupării, şi să-l dăruiască pe Isus Învăţătorul, Calea, Adevărul şi Viaţa, după exemplul Mariei”.
„Al doilea mare semn de iubire pe care Domnul îl manifestă faţă de ele este acela că pot desfăşura orice tip de apostolat posibil, adaptat condiţiei personale” (fericitul Giacomo Alberione).
Anunţiatinele trăiesc în mijlocul lumii, fără a se distinge în exterior cu nimic, dar având în inimă dorinţa de a fi plămadă care dospeşte şi sare care dă gust realităţii în care se găsesc.
În orice ambient trăiesc – fie că ocupă poziţii de responsabilitate sau desfăşoară o muncă umilă şi neînsemnată – anunţiatinele doresc să-l comunice pe Isus Calea, Adevărul şi Viaţa, unicul Învăţător şi singura mântuire a omului.
Dacă au posibilitate şi mijloace, ele folosesc instrumentele de comunicare pentru a-l vesti pe Cristos şi Evanghelia sa. Însă, calea cea mai eficace a Anunţiatinei, prin care aceasta străbate acolo unde tehnica nu poate ajunge, este aceea de a-l vesti pe Cristos cu o inimă de mamă, cu însăşi inima Mariei, şi de a face cunoscut tuturor drumul cel mai uşor şi mai sigur pentru a ajunge la Isus, drum pe care însuşi Isus l-a ales pentru a veni la noi: Maica sa.

Intră în site-ul lor...

Institutul Sfântul Arhanghel Gabriel

Laici consacraţi

În 1958, părintele Alberione dă viaţă institutului secular de viaţă consacrată Sfântul Arhanghel Gabriel.
Din el fac parte tineri şi adulţi care, rămânând în familiile lor şi la propriul loc de muncă, îşi aleg ca scop sfinţenia personală şi apostolatul paulin.
Părintele Alberione le spune membrilor acestui institut: Veţi fi laici, veţi trăi în familie, veţi lucra în şcoli, birouri, fabrici şi veţi fi martorii lui Cristos din interiorul acestor instituţii, dar veţi fi consacraţi... Veţi fi consacraţi lui Dumnezeu şi vă veţi dedica apostolatului în lume cu mijloacele din lume... pentru ca Cristos să le fie vestit tuturor oamenilor.

Intră în site-ul lor...

Institutul Sfânta Familie

Cupluri căsătorite consacrate – pentru a vesti Evanghelia în propriul mediu de viaţă şi muncă

Din el fac parte persoane căsătorite care au ca scop sfinţirea vieţii conjugale şi familiare, îmbrăţişând voturile de sărăcie, curăţie şi ascultare în calitate de cuplu. Acestea dau mărturia unei vieţi evanghelice în mediile în care trăiesc şi lucrează: familie, serviciu, comunitatea eclezială şi societate.
Statutul membrilor institutului Sfânta Familie este secularitatea, aceştia dorind să trăiască perfecţiunea evanghelică în lume.
Familiile din institut împărtăşesc spiritualitatea şi apostolatul Familiei Pauline angajându-se în împlinirea misiunii lor mai ales printr-o prezenţă creştină de evanghelizarea în familie şi de referinţă în comunitatea eclezială şi în societate. Ele animă întâlniri de spiritualitate pentru familii; pregătesc logodnicii pentru căsătorie sau părinţii pentru Botezul copiilor; asistă cupluri aflate în dificultate; organizează misiuni în parohii şi săptămâni ale Evangheliei; răspândesc cu toate mijloacele de comunicare socială învăţătura Bisericii asupra familiei.
Institutul este prezent în 15 ţări răspândite pe 3 continente: America, Asia, Europa.

Intră în site-ul lor...

 

Pe lângă noi, surorile Pauline, o altă ramură din Familia Paulină prezentă în România este Institutul Sfânta Maria a Buneivestiri (anunţiatine). În Italia, o familie de români a intrat în Institutul Sfânta Familie, în timp ce alte câteva familii fac un drum  de formare pentru a îmbrăţişa viaţa propusă de acest Institut.