Paulinele în România

În urma realizării unui proiect misionar care a lărgit graniţele slujirii pauline am ajuns în România în 1993, împărtăşind drumul acestui popor.

În 1997, am deschis o librărie în Bucureşti care, treptat, a devenit un centru de spiritualitate, cultură şi dialog ecumenic.

De asemenea, ne-am desfăşurat misiunea publicând la editura noastră (Pauline) cărţi, cd-uri şi dvd-uri ce au ca scop creşterea umană şi spirituală a copiilor, tinerilor şi adulţilor. De-a lungul timpului, am realizat animaţii biblice în diverse parohii şi cursuri de formare pentru persoanele consacrate.