Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon

În această scrisoare, Paul îi recomandă lui Filemon să-l reprimească pe sclavul Onesim, amintindu-i că de la Isus, creştinul învaţă nu doar să ierte, ci să aibă şi o atitudine fraternă.

Mai mult decât o scrisoare, aceasta este un bilet, singurul pe care Paul, prizonier probabil la Efes sau la Roma, îl trimite unei persoane, Filemon, care trăieşte aproape de Colose. Paul, în aceste puţine rânduri, ne oferă imaginea apostolului prizonier al lui Cristos, care suferă pentru creştini; a prietenului care caută binele prietenilor săi şi maturizarea în viaţa creştină; a părintelui spiritual care este îngrijorat pentru fiii săi „născuţi” la credinţă; a păstorului care are grijă de fiecare persoană care îi este încredinţată lui.

Scrisoarea începe cu aceste cuvinte: „către Filemon, iubitul nostru colaborator şi către sora noastră Apfia, către Arhip, [fratele] nostru de luptă, şi comunitatea care se află în casa ta”.

Paul scrie acestui drag creştin şi colaborator pentru a-l invita să-l reprimească pe sclavul Onesim, care fugise din casa sa. În acele timpuri, sclavia era normală în lumea păgână. Filemon provenea din păgâni. Onesim, prin circumstanţe pe care nu le cunoaştem, îl întâlneşte pe Paul, primeşte Evanghelia, devenind creştin ca şi stăpânul său. Filemon este invitat să-l primească pe Onesim şi să se comporte cu el ca şi cu un frate în Domnul. Cu atât mai mult cu cât casa sa devenise „biserică domestică”, adică locul unde creştinii se adunau pentru a se ruga şi a asculta cuvântul lui Dumnezeu: Filemon şi soţia Apfia erau responsabilii acestui grup de creştini. Paul îl recomandă lor pe Onesim prin cuvinte calde şi convingătoare, în numele profundei prietenii creştine care îi uneşte: „Te rog pentru copilul meu, pentru Onesim, pe care l-am născut în lanţuri. Odinioară el îţi era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât şi pentru mine. Ţi l-am trimis înapoi, pe el, care este inima mea” (10-12).

Prietenia creştină este o profundă filadelfia (iubire fraternă) care lărgeşte orizonturile inimii către toţi, chiar şi către duşmani. „Deci, dacă mă consideri părtaş [în credinţă] cu tine, primeşte-l ca pe mine însumi” (17). Prietenia creştină, mărturisită de Paul în acest bilet, dă aripi pentru a zbura la înălţime, departe.

Filemon ar avea toate drepturile să-l pedepsească pe Onesim. Credinţa creştină îi aminteşte lui Filemon că, în calitate de creştin, a învăţat de la Isus - care s-a făcut sclav pentru a ne elibera pe noi de păcat - nu doar să ierte, ci să creeze relaţii de fraternitate. Îl va primi pe Onesim „nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât şi ca [frate] în Domnul” (16).

Mesajul acestui mic bilet este de o extraordinară profunzime şi importanţă. Paul indică modul creştin de a trăi raporturile sociale, inclusiv pe cele dintre stăpân şi sclav. Toţi creştinii îi aparţin Domnului, fără distincţie. Sunt legaţi între ei de legătura fraternităţii. Paul nu face un discurs social asupra absurdităţii sclaviei, ci merge mai în profunzime, atinge rădăcinile existenţei creştine. Oricine l-a primit pe Cristos trăieşte un stil de viaţă cu totul nou şi împotriva curentului. Filemon nu trebuie să-i facă o favoare prietenului său, Paul, pentru a-i slăbi lanţurile, ci va trebui să dea mărturie că a înţeles faptul că în Isus Cristos cu toţii suntem slujitori şi între noi suntem fraţi.

De ştiut că:

  • Acest bilet este singura dovadă în care, printre numele destinatarilor, este şi o femeie, Apfia. Acest fapt este semn că, odată cu Filemon, această femeie este responsabilă de comunitatea creştină care se aduna în casa lor.
  • Biletul către Filemon este atât de mic încât nu este împărţit în capitole, ci doar în versete. Datorită scurtimii sale, în canonul Noului Testament este pus la sfârşitul scrierilor pauline, deşi este o scriere autentică a lui Paul.

Filippa Castronovo, fsp
(text tradus din site-ul www.paoline.it)
 

Citeşte textul: Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon