Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni

Considerată în mod tradiţional ca făcând parte din grupul „scrisorilor din prizonierat”, Scrisoarea către Coloseni se crede că a fost scrisă de un colaborator sau discipol al lui Paul. Scrisoarea se concentrează asupra primatului lui Cristos. În el se află plinătatea răscumpărării şi reconcilierii omului cu Dumnezeu (1,19.20)

Scrisoarea către Coloseni împreună cu Scrisoarea către Efeseni fac parte din cel de-al doilea grup de scrisori atribuite sfântului Paul. Sunt numite scrisori deuteropauline deoarece sunt succesive celor şapte scrisori atribuite sfântului Paul. Se diferenţiază de acestea prin stilul solemn şi uneori elevat; prin termeni noi, ca de exemplu: a pironi, a face pace, „a căuta cele de sus”... 

Datorită acestor caracteristici, se consideră că autorii sunt discipoli fideli ai lui Paul.

Sunt numite şi scrisori din prizonierat deoarece apostolul se prezintă ca fiind prizonier. Corespondenţele de expresii şi de fraze dintre aceste două scrisori sunt numeroase. Această constatare i-a făcut pe mulţi studioşi să creadă că Scrisoarea către Efeseni depinde de Scrisoarea către Coloseni, că este aproape o copie a acesteia.

Aceste scrisori dau mărturie despre viziunea lui Paul asupra Bisericii de la început. După moartea apostolului, de fapt, colaboratorii săi fideli au ştiut să-l interpreteze pe Paul în noua situaţie pe care o trăiau credincioşii, atât la nivelul Bisericii, cât şi la nivel social.

Comunitatea din Colose, oraş aflat la nord de Efes (Asia Minoră, Turcia actuală) fusese fondată de Epafras, discipol al lui Paul. Această comunitate era constrânsă să-şi apere credinţa creştină pe două fronturi: de comunităţile iudaice care susţineau practica legii şi de filozofiile păgâne din acea cultură. Aceste filozofii erau amestecate cu religii ciudate care propuneau o viziune religioasă sincretică, de tip oriental, ce admitea existenţa unor fiinţe îngereşti ce trebuiau să fie venerate. Isus ar fi fost unul dintre aceste spirite.

Paul sau discipolii săi fideli, în prima parte a scrisorii (1,1-2,23), afirmă că doar Isus Cristos, mort şi înviat este Fiul lui Dumnezeu care este mai presus de toate. Creştinii trebuie să i se închine doar lui, deoarece numai în el se află toată plinătatea divinităţii. Îi îndeamnă, aşadar, să rămână tari în credinţă şi să nu se îndepărteze de Evanghelia pe care au ascultat-o (1,23). În aceste scrisori este dezvoltată teologia Bisericii care este trupul lui Cristos în istorie. Cuvântul „trup” indică prezenţa concretă, istorică, cu care omul poate intra în relaţie.

Cristos înviat este capul trupului care este Biserica.

Cap înseamnă autoritate, origine, izvorul din care trupul primeşte viaţa. În această viziune, Biserica este Isus împreună cu creştinii care, fiind botezaţi în numele său, îl interpretează în istorie.

În cea de-a doua parte (3,1-4,18), autorul arată cum creştinul care îi aparţine lui Cristos, şi este membru al comunităţii/bisericii, îşi trăieşte credinţa în istoria concretă. Normele practice pe care creştinul le respectă izvorăsc din profunda asimilare „a existenţei sale în Isus Cristos”. De aceea, după ce a abandonat prin Botez, viaţa păgână pe care Paul o defineşte „omul vechi”, creştinul trăieşte noutatea vieţii creştine (omul nou) care îl face să caute cele de sus (Col 3,1), adică valorile lui Isus: bunătatea, pacea, iertarea şi, mai ales, iubirea pe care o exprimă în viaţa de familie, în comunitatea creştină, în mediile pe care le frecventează. 

De ştiut că:

  • Scrisoarea către Coloseni, ca şi Scrisoarea către Efeseni, începe cu un imn cristologic care probabil era cântat în liturgia comunitară. În acesta, comunitatea îşi proclamă credinţa în Isus, adevăratul Fiu al lui Dumnezeu şi unicul mijlocitor (Col 1,15-20).
  • Din Scrisoarea către Coloseni, învăţăm că scrisorile lui Paul, fiind considerate cuvântul lui Dumnezeu, erau proclamate în liturgie şi circulau în comunităţile creştine. Scrisoarea către Coloseni se încheie cu această invitaţie: „După ce va fi citită de voi această scrisoare, faceţi ca să fie citită şi în Biserica din Laodiceea, iar pe aceea din Laodiceea să o citiţi şi voi” (Col 4,16).

Filippa Castronovo, fsp
(text tradus din site-ul www.paoline.it)
 

Citeşte textul: Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni