Cele patru secrete

Dar acum, dacă te apropii de mine, doresc să-ţi împărtăşesc cele patru secrete pentru a face Lectio Divina. Aceste secrete fac parte, dintotdeauna, din adevăratul drum al omului către Dumnezeu.

Primul secret se numeşte lectio, cuvânt care înseamnă lectură.
Această primă treaptă se află în legătură, în mod direct, cu un nume ebraic al Bibliei puţin cunoscut: MIQRA, care înseamnă „lectură".

Dar ce tip de lectură? Termenul miqrà derivă de la verbul qarà, care înseamnă „a citi cu voce tare, a chema, a numi".
Înainte de toate, lectio este o lectură cu voce tare pentru a asculta cuvântul scris. Este vorba despre o lectură atentă, plină de iubire a textului biblic.

Textul biblic este lumea lui Dumnezeu, este însuşi Dumnezeu. Lectura Scripturii ar trebui să fie însoţită de un respect profund. 
Dumnezeu se ascunde în spatele cuvintelor umane scrise în text. Pentru a-l putea găsi pe Dumnezeu, trebuie căutată adevărata semnificaţie a textului. În mod concret, este necesar ca textul să fie citi de mai multe ori (de cel puţin trei ori) pentru a putea să înţelegi: care sunt personajele, acţiunile principale, locul în care se desfăşoară acţiunea. Dar apoi, călăuziți de Duhul Sfânt, ne vom opri doar asupra unui cuvânt, acel cuvânt pe care Dumnezeu vrea să ni-l dăruiască pentru drumul nostru. Acest cuvânt va fi lampa noastră.

Meditatio este al doilea secret şi înseamnă a medita…
Lectura nu este suficientă; este necesar să meditezi, adică să te opreşti asupra acelui cuvânt lumină, asupra acelei lămpi pe care ai primit-o.
De exemplu, Evanghelia spune: „Nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine” (Mt 6,34). Dar ce înseamnă, după Biblie, acest fapt? În acest moment este necesară căutarea altor texte din Biblie, a altor episoade unde se foloseşte acelaşi verb... Şi apostolul Paul va spune acelaşi lucru comunităţii din Filipi, dar va adăuga necesitatea de a-i manifesta lui Dumnezeu, în rugăciune, propriile preocupări (Fil 4,5-6).
Adevărata meditaţie biblică nu constă în ceea ce gândim noi despre textul biblic, ci în ceea ce gândeşte Biblia despre text. Rabinii spuneau mereu: „Biblia se meditează cu Biblia deoarece doar Biblia se poate explica pe ea însăşi”.
Meditatio este momentul cel mai delicat: este vorba de a te lăsa luminat de alte texte ale Sfintei Scripturi pentru a-ţi clarifica semnificaţia luminii primite.
Se confruntă textele biblice paralele.

Oratio este al treilea secret pe care ţi-l împărtăşesc, şi înseamnă rugăciune.
După ce textul a fost citit cu atenţie maximă, după ce a fost focalizat cuvântul cheie, după ce au fost căutate în Biblie textele paralele, după ce am fost iluminaţi de noul sens, textul devine pentru noi adevăratul mesaj al lui Dumnezeu pentru viaţa noastră.
De exemplu, Dumnezeu ne cere să nu ne preocupăm pentru viitor, să ne punem viaţa în mâinile sale de Tată, să ne deschidem inima în rugăciune... iar noi, la lumina Cuvântului, ne vedem toate umbrele şi dificultăţile, toate fricile şi rezistenţele...
În faţa măreţiei şi frumuseţii lui Dumnezeu ne deschidem rugăciunii şi vorbim cu Dumnezeu folosind aceleaşi cuvinte pe care El ni le-a dat în Lectio Divina.
Devenim fii în ascultarea Cuvântului făcută în rugăciune.

Contemplatio este al patrulea secret, şi înseamnă contemplare.
În ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, în meditarea mesajului său, în dialogul-rugăciune cu Dumnezeu, ochii inimii se deschid la contemplarea acţiunii lui Dumnezeu în istorie.
Contemplarea înseamnă a-i privi pe fraţii noştri cu ochii lui Dumnezeu.
A deveni contemplativi înseamnă a ajunge să spunem împreună cu apostolul Paul: „Nu mai trăiesc eu ci Cristos trăieşte în mine, priveşte în mine, vorbeşte în mine, iubeşte în mine, se oferă ca dar pentru oameni în mine...” (cf. Gal 2,20)
Doar contemplativul poate fi adevăratul misionar al Cuvântului în lume.
Doar contemplativul va putea să trăiască şi să acţioneze ca Isus.
Doar contemplativul va putea vedea în crucile istoriei, forţa învierii pe care Isus o aduce în orice eveniment frumos sau trist al vieţii.
Doar contemplativul se coboară în slujirea umilă, asemenea Învăţătorului său.
Doar contemplativul va comunica lumii adevărata iubire a lui Dumnezeu.
Doar cine îl contemplă pe Dumnezeu în Cuvântul său va deveni radios şi luminos.