Introducere la lectio divina

LECTIO DIVINA SE PREZINTĂ...

Eu sunt: Lectio Divina!
Mulţi vorbesc despre mine dar puţini sunt cei care mă cunosc...

Exist doar pentru că Dumnezeu, dintotdeauna, comunică cu oamenii prin Cuvântul său.

Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuşi.
Un Cuvânt divin care se ascunde, umil, în spatele cuvintelor umane ale Sfintei Scripturi şi îşi doreşte atât de mult să ajungă la inima tuturor oamenilor, fiii săi...

Dumnezeu se revelează doar celor care îl caută cu iubire.

Se revelează, mai ales, celor care îl caută în Sfânta Scriptură

A-l căuta pe Dumnezeu, a-l cunoaşte pe Dumnezeu, a-l iubi pe Dumnezeu, este vocaţia divină la care suntem chemaţi cu toţii.

Sfânta Scriptură sau Biblia povesteşte istoria iubirii lui Dumnezeu pentru poporul său.
A fost nevoie de 1000 de ani pentru a o scrie.
Au fost numeroşi autorii, epocile, stilurile literare, limbajele...

În Isus, Sfânta Scriptură devine persoană.
Biblia nu este doar o carte, ci o persoană vie.

De la cuvântul scris la cuvântul viu, adică de la Sfânta Scriptură la Domnul Isus, trebuie parcurs un pelerinaj spiritual angajant ce se numeşte LECTIO DIVINA.