ÎNVIEREA DOMNULUI

Evanghelia din duminica învierii Domnului, una dintre cele mai luminoase, propune minţii şi inimii noastre un parcurs pasionant, precum dialogul celor doi ucenici, redat nouă de evanghelist, care culminează cu apariţia minunată a lui Cristos şi confirmarea acesteia de cuvântul apostolilor: „Domnul a înviat într-adevăr!”

Un drum în aparenţă nesemnificativ, din Ierusalim către un sat, devine unul din cele mai importante drumuri, pentru că este un drum de credinţă pe care suntem invitaţi să-l înţelegem în profunzimea lui, nu ca pe ceva ce trebuie imitat, dar ca pe mărturia existenţială pe care o dau cei doi ucenici: vorbeau şi discutau aprins despre cele întâmplate, adică dădeau o primă mărturie, chiar dacă lipsită de bucuria învierii, despre Cristos.

(Descarcă 206 Kb)

A VI-a duminică din Postul Mare

DUMINICA 6 DIN POST

Pentru ultima săptămână a Postului Mare, în care Biserica ne cheamă la o meditaţie interioară a semnificaţiei misterului Pascal, în mod deosebit asupra patimii şi morţii lui Isus, m-am oprit asupra întrebării lumii care este şi întrebarea noastră: „Aşadar, tu eşti Fiul lui Dumnezeu?” şi asupra răspunsului dat de Isus: „Da, sunt”. Îndoiala, mirarea, suspiciunea celor care-l priveau pe Isus, sunt răscolitoare! În măsura în care ne recunoaştem înaintea Domnului aşa cum suntem , ne vom simţi şi noi străpunşi de această întrebare. 

 Descarcă (199 Kb)

Triduum Pascal

Iată zilele intense ale credinţei noastre! Suntem pregătiţi să nu le lăsăm să treacă încă o dată oprindu-ne doar la celebrarea riturilor? Avem nevoie să le trăim în mod deplin şi atent pentru ca viaţa noastră să fie mereu plină de speranţă, gândurile şi gesturile noastre să fie de iubire, iar voinţa noastră să fie mereu luminată de credinţă. Zilele triduumului Pascal sunt zile bogate de semne ale credinţei ce ne permit să împlinim ceea ce sfântul Paul spune Colosenilor: „Aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să umblaţi în el, înrădăcinaţi şi zidiţi în el, întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, prisosind în mulţumire. 

(Descarcă 177 Kb)

A V-a duminică din Postul Mare

„…dar tu ce zici?” O întrebare, nu doar pentru Isus, şi nu doar pentru a înţelege care este privirea lui Dumnezeu asupra omului, dar poate, mai ales, o întrebare care îmi este adresată şi mie, pentru a avea o privire asupra credinţei meleDacă citim cu atenţie Evanghelia, descoperim că nu doar femeia primeşte iertare şi vindecare, dar şi cărturarii şi fariseii. 

 Descarcă (175 Kb)

A III-a duminică din Postul Mare

Versetele din acest fragment evanghelic ne spun foarte clar că da, toţi suntem şi păcătoşi şi vinovaţi, iar dacă pedeapsa nu cade asupra noastră, şi lucrurile rele par să fie departe de noi, nu înseamnă deloc că am fi îndreptăţiţi prin faptele noastre. Dimpotrivă, suntem asemenea celor morţi pentru că n-am ales să trăim în credinţa vie, într-o atitudine de întoarcere la Dumnezeu, într-o permanentă convertire.

 Descarcă (159 Kb)