Duminica Paștelui

7paste2021

Au venit la mormânt

„«L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus!».
A ieșit atunci Petru și celălalt discipol și au venit la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile așezate, dar nu a intrat. Atunci a venit și Simon Petru, care îl urma, și a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile așezate, dar ștergarul, care fusese pe capul lui, nu era așezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. Atunci a intrat și celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut și a crezut (In 20, 2-8).

Să vedem și să credem

Să alergăm și noi pentru a contempla Iubirea mai puternică decât moartea. 
Să ne aplecăm și noi cu Ioan pentru a vedea giulgiurile pe pământ, acele giulgiuri care înveliseriră un cadavru. Să intrăm și noi în mormânt și să constatăm, împreună cu Petru, că este gol. Împreună cu cei doi apostoli, și noi, să vedem și să credem.
Și să vestim că Isus, acel Isus care a fost răstignit, acum este viu și triumfă asupra morții. Moartea, astăzi și în fiecare astăzi, nu mai are putere asupra lui.

Cristos, Paștele nostru
a înviat din morți
și cu El
pântecele morții a fost golit,
iar noi suntem liberi.
Astăzi și în fiecare zi
a acestei zile a Învierii tale,
care este mereu nouă și veșnică,
fii binecuvântat Tată
prin Isus Fiul tău,
în Duhul Sfânt.

Facebook @Suor Roberta Vinerba

Duminica Floriilor

6postmare2021

Binecuvântată Împărăția care vine!

„Au adus măgărușul la Isus, și-au aruncat hainele pe el, iar el l-a încălecat. Mulți își așterneau hainele pe drum, alții ramuri înfrunzite pe care le tăiaseră de pe câmpuri. Iar cei care mergeau înaintea lui și cei care-l urmau strigau: «Osana! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, a părintelui nostru David! Osana în înaltul cerurilor!»” (Mc 1,7-10)

Așezat pe un măgăruș, încălecare smerită, pentru a nu fi precum conducătorii triumfanți care, călare pe caii lor, iau în stăpânire cetăți, Isus își face intrarea în Ierusalim, cetatea care își ucide profeții. Astăzi, în locul hainelor, noi întindem înaintea lui viața noastră, pentru ca să intre în noul Ierusalim, și întreaga noastră ființă să-l aclame Rege. Fluturăm în mod spiritual ramurile de măslin înaintea lui Isus care, la fiecare sf. Liturghie vine în Ierusalimul său pentru a domni și mântui.

Vino, Rege al regilor

Vino, Doamne Isuse.
Vino în istoria mea.
Vino în timpul meu.
Vino în dorințele mele.
Vino în eșecurile mele.
Vino în proiectele mele.
Vino în fricile mele.
Vino, și fă-ți locuința în mine.
Pentru că Tu ești Regele.
Amin.

 Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019

A cincea duminică din Postul Mare

55post2021

Îi voi atrage pe toți la mine

„Acum are loc judecata acestei lumi; acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară, iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la mine.” (In 12,31-32)

„Voi fi înălțat“ ne face să ne gândim la glorie, măreție. Cei mari ai acestei lumi sunt înălțați pe un podium: vedetele din lumea spectacolului, a sportului, oamenii politici în fotografiile oficiale. Însă podiumul lui Isus este chinul crucii. Înălțat pe cruce, El este lumina pusă pe sfeșnic care luminează toate popoarele. Rușinea crucii îngrozește și în același timp fascinează, atrage suspinele și speranțele fiecărui om pe acest pământ. În ea strălucește în mod misterios gloria lui Dumnezeu, în ea fiecare om găsește locul propriu și propria casă.

Înălțat

Te iubesc, Isuse,
tu care ai fost înălțat
neajutorat, gol,
expus reproșurilor,
derâderilor,
batjocurilor.
Te iubesc, pe tine răstignit,
pentru că știu că în acea zi
în care ai fost înălțat,
te-ai gândit la mine și la mântuirea mea.
Amin.

 Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019

A patra duminică din Postul Mare

4post2021

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea

„Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.” (In 3,16-17)

Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe cel iubit. Dumnezeu este Acela care în Fiul nu judecă lumea, ci vrea să o salveze. Câte imagini denaturate despre Dumnezeu! Câte proiecții diabolice ale chipului bunului Tată! În pătimirea din iubire a Fiului, se întrevede însăși pătimirea Tatălui. Cine ar dărui persoana cea mai dragă pentru cineva care îi este dușman? Tatăl ceresc a făcut aceasta, iar Fiul cel iubit al Tatălui, ascultător din iubire, a spus: iată-mă! Pentru cine? Pentru mine. M-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.

A iubi la nebunie

Doamne Isuse, îți mulțumesc
pentru 
ascultarea ta față de Tatăl.
Tată, îți mulțumesc
pentru că ni l-ai dăruit pe Isus.
Duhule Sfinte, îți mulțumesc
pentru trăiești în mine.
Treime fericită, mulțumesc,
acum și mereu. 
Amin.

 Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019

A doua duminică din Postul Mare

 2post12021

Fiul iubit

A venit un nor care i-a învăluit în umbră şi din nor a fost un glas: "Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!" Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul Omului va fi înviat din morţi. Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă "a învia din morţi" (Mc 9,7-10).

Dacă Petru cuprins de stupoare, vorbește aiurea, nu le merge mai bine nici celorlalți doi apostoli, care asistă la anticiparea învierii ce se manifestă pe muntele Tabor. Cel pe care Tatăl îl iubește, și pe care suntem chemați să-l ascultăm și să-l urmăm, deschide cerurile și, înaintea scandalului pătimirii, unde va fi de nerecunoscut pentru ai săi, le manifestă fără vălul umanității, splendoarea gloriei sale. Însă ochii săraci omenești și puțina înțelegere a ucenicilor, nu reușesc să îmbrățișeze măreția speranței la care sunt chemați. Și plini de uimire se întreabă: oare ce înseamnă înviere?

Ce speranță va fi vreodată?

Isuse Cristoase, care ai înviat,
care te-ai întors învingător
din bătălia cu moartea,
dăruiește-mi ochi care să te recunoască
în cel condamnat la moarte
în cel răstignit și muribund,
pentru a te putea recunoaște
când vei apărea ca Domn al gloriei. Amin.

 

Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019