A III-a duminică din Advent

Dar noi ce trebuie să facem?
Luca 3,10-18

Vameși, ostași sau alţi oameni, dintre care cei mai mulți aparțin mulțimii, adică majorității, cum am spune astăzi, pentru toți există o posibilitate de a face ceva. Să împlinească ceva mai mult decât le cere în mod obișnuit funcția, obișnuința, obiceiul sau, pur și simplu, inerția ce conduce către spiritul lumii.

Acest ceva mai mult, cum l-am putea numi, aparent o schimbare minoră (ostașul rămâne ostaș, vameșul rămâne vameș, iar omul din mulțime, pe mai departe, un anonim), îi amintește fiecăruia adevărata vocație la care este chemat: aceea de a rămâne om.
Mai presus de orice altă vocație, fie ea și religioasă, prima și ultima chemare înaintea lumii și a Domnului este aceea de a ne înfățișa ca oameni, cu umanitatea noastră. Orice încercare de a minimaliza natura umană, știrbește demnitatea omului ca persoană și-l conduce la alienare. Regimurile totalitare, care au pus mai presus ideologia și au negat acest adevăr al omului - persoană, au condus omul în cele mai negre abisuri, și exemplele, din nefericire atât de multe, ne vorbesc despre atrocități inimaginabile.
A fi om, presupune această privire de compasiune pentru cel care, ca și mine, respiră și se hrănește, se bucură și plânge, se teme în fața suferinței și a morții. Cuvântul Evangheliei este un apel pentru manifestarea recunoașterii persoanei în omul de lângă noi, oricare ar fi acesta, o chemare la o viață demnă cu calitatea de om.
Evanghelia nu este, cum am putea la o primă citire să credem, o invitație la caritate, ci mult mai mult: o invitație la a trăi ca oameni, condiție fundamentală pentru ca omul să se lase întâlnit de Dumnezeu.

Propunerea mea
Să încercăm a avea o privire atentă pentru cel de lângă noi, nu doar pentru a-i veni în ajutor, ci pentru a-i sesiza fragilitatea și slăbiciunea, limitele și defectele, dar și cuvintele frumoase sau intențiile bune. Să privim în cei de lângă noi ca într-o oglindă, și vom înțelege că distanța dintre noi și „ceilalți’’ este neglijabilă, dar esențială rămâne privirea lui Dumnezeu asupra tuturor...

Rugăciune
Bucurați-vă în Domnul! Și iarăși vă spun, bucurați-vă,  pentru că Domnul este aproape!

 Descarcă (2,70Mb)