A treia duminică din Advent


CU FERICITUL GIACOMO ALBERIONE PE DRUMUL ADVENTULUI

3advent


A TREIA DUMINICĂ DIN ADVENT

Din Evanghelia după sf. Luca 3,10-18
În acel timp, mulţimile îl întrebau pe Ioan: "Atunci, ce trebuie să facem?" Răspunzând, le-a spus: "Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!" Au venit şi unii vameşi ca să fie botezaţi şi i-au spus: "Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?" El le-a spus: "Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi!" Şi unii soldaţi l-au întrebat la fel, spunând: "Iar noi ce trebuie să facem?" El le-a zis: "Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră!" Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: "Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc. Lopata de vânturat este în mâna lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge". Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună.

Ioan Botezătorul chema poporul la pocăință. El însuși dădea exemplul unei vieți autentice de pocăință. Și indica modul cum fiecare putea face pocăință: "Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!..." Iată adevărata pocăință: fiecare să fie corect și responsabil în ceea ce face, ieșind în întâmpinarea nevoilor celor din jur.

Prin urmare, timpul Adventului trebuie să fie un timp de pocăință, un timp de mortificare a minții, voinței, inimii, curiozității, fanteziei, limbii, a întregii vieți, pentru a crește în trăirea mai deplină a propriilor responsabilități. Să ne pregătim așadar pentru Crăciun prin exercițiul mortificării. Apoi prin exercițiul smereniei. Să ne recunoaștem slăbiciunile și defectele și faptul că avem mereu nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. Însă smerenia să fie însoțită de o altă dispoziție interioară: încrederea. Isus vine în lume pentru a distruge păcatul lumii, vine să aducă milostivirea și pacea: să ne încredem în el!

Examen de conștiință
Sunt un creștin convins, pătruns de adâncă smerenie și încredere în Domnul?

Propunere
Să-i cerem lui Isus să-l primim așa cum l-au primit Maria și Iosif, cum l-au primit păstorii, magii și toți cei care l-au recunoscut ca fiind Trimisul Tatălui pentru a mântui omenirea.

Rugăciune
Pregătește, Doamne, inimile noastre, pentru venirea lui Mesia, pentru ca, prin venirea sa, să te putem sluji cu o inimă reînnoită. Doamne Isuse, răspândește lumina și bucuria în lume, și fie ca persoanele și popoarele să o primească. Amin.

Reflecții culese din cartea Brevi Meditazioni per ogni giorno dell'anno, de Giacomo Alberione