A doua duminică din Advent


CU FERICITUL GIACOMO ALBERIONE PE DRUMUL ADVENTULUI
 

2advent


A DOUA DUMINICĂ DIN ADVENT

Din Evanghelia după sf. Luca 3,1-6
În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ţinutului Itureii şi Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei, pe timpul arhiereilor Anna şi Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a venit în toate împrejurimile Iordanului predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor, aşa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul: "Glasul celui care strigă în pustiu: pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui! Orice vale va fi umplută şi orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu".

Isus va veni la noi ca Adevăr, Cale și Viață. „Pregătiţi calea Domnului”! Pregătirea constă îndeosebi în dispoziția noastră interioară de smerenie și penitență pentru situația noastră de păcat; și de o dispoziție de încredere în Cel care ne va vesti adevărurile care ne mântuiesc, ne va trasa calea spre Cer, ne va reda viața supranaturală.

Smerenie. Evanghelia e clară: neteziți cărările, faceți drepte sentimentele inimii voastre. Omul lipsit de viața supranaturală, cu mintea întunecată, s-a prăbușit în abisul erorii și al viciului. De aceea Biserica se roagă astăzi: „Vino, Doamne, și nu întârzia. Iartă greșelile poporului tău.”

Încredere. Isus este Lumina. Profetul Isaia spune: „Voi schimba întunericul în lumină și nu-l voi abandona.” Iar sf. Ioan Evanghelistul spune: „Fiul lui Dumnezeu ne-a dat inteligența pentru ca să-l putem cunoaște pe adevăratul Dumnezeu și să fim în Fiul său”. Cristos este viața veșnică și mântuirea: „Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

Ziua Domnului este aproape. Iată, El vine să ne mântuiască! El este cel așteptat, cel de mult dorit. Să meargă înaintea noastră, să ne învețe căile sale!

Examen de conștiință
Mă pregătesc să-l primesc pe Isus care vine în lume ca Învățător al adevărului, Calea sfințeniei și Viața sufletului? Simt această necesitate?

Propunere
Îi voi cere lui Isus mult, pentru a primi mult; înainte de toate, îl voi ruga cu o inimă smerită.

Rugăciune
„Domnul este aproape de cei care îl invocă din toată inima”.
Isuse, Splendoarea luminii veșnice, vino și luminează pe cei care se află încă în întuneric și în umbra morții! Vino și ne eliberează; învață-ne căile tale.

Reflecții culese din cartea Brevi Meditazioni per ogni giorno dell'anno, de Giacomo Alberione