Prima Duminică din Advent

 

CU FERICITUL GIACOMO ALBERIONE PE DRUMUL ADVENTULUI

1advent

  
PRIMA DUMINICĂ DIN ADVENT

Din Evanghelia după sf. Luca 21,25-28.34-36
În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: "Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră! Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!"

La Crăciun, se va celebra aniversarul venirii, Nașterii lui Cristos. Cu acea ocazie, el va dărui sufletelor noastre aceleași haruri pe care le-a dat păstorilor și magilor. Isus Cristos va veni apoi la sfârșitul lumii în glorie, pentru a judeca și a da fiecăruia după faptele sale.

Întreaga Liturgie ne pregătește la această dublă venire. Unele părți se referă la prima venire, altele, la a doua venire.

În această Evanghelie [din prima duminică din Advent] se vorbește în special de a doua venire a lui Cristos. Primirea pe care noi o facem lui Isus când vine să ne mântuiască, va fi aceea pe care el ne-o va face când va veni să judece. Să ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului prin dorințe sfinte și prin schimbarea vieții, pentru a fi pregătiți pentru venirea în glorie a lui Cristos! Să avem încredere pentru că cei care îl așteaptă pe Cristos Isus nu vor fi înșelați. Mântuitorul își arată puterea eliberându-ne de puterea întunericului și întărindu-ne în lupta cu forțele răului.

Dumnezeul meu, mă încred în tine! Ajută-mă să cunosc căile tale! Arată-ne milostivirea ta și trimite-l pe Mântuitorul!

Examen de conștiință
Cum îmi dispun inima pentru sărbătoarea Crăciunului? Convertindu-mă? Punându-mi încrederea în Pruncul Isus?

Propunere
Vrea să sfințesc Adventul! Voi medita, voi dori și voi cere Pruncului Isus darurile Crăciunului!

Rugăciune
Eliberează-ne și mântuiește-ne, Doamne, de păcatele noastre, pentru ca experimentând milostivirea ta, să ne pregătim cum se cuvine pentru solemnitatea Nașterii tale. Amin.

 

Reflecții culese din cartea Brevi Meditazioni per ogni giorno dell'anno, de Giacomo Alberione