Duminica Floriilor

6 florii

Evanghelia după sfântul Matei (21,1-11)

Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli, spunându-le: „Mergeţi în satul dinaintea voastră şi veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi cu ea un mânz! Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la mine! Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneţi: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»”. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: „Spuneţi fiicei Siónului: «Iată regele tău vine la tine blând, aşezat pe o măgăriţă şi pe un mânz, puiul unui animal de povară»”. Discipolii s-au dus şi au făcut după cum le-a poruncit Isus. Au adus măgăriţa şi mânzul, au pus hainele pe ei, iar el s-a aşezat deasupra. Atunci, mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum. Mulţimile care mergeau înaintea lui şi cele care îl urmau strigau: „Osana! Fiul lui Davíd! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!”. Când a intrat el în Ierusalím, toată cetatea s-a tulburat şi spunea: „Cine este acesta?” Iar mulţimile spuneau: „Acesta este profetul Isus din Nazarétul Galileii”.

Reflecție

Mulţimea numeroasă
şi-a întins hainele pe drum;
alţii tăiau ramuri din copaci
şi le aşterneau pe drum.

Este necesar să iubim din nou străzile noastre.
Acele străzi care permit pașilor noștri să fie Viață.
Acele străzi care sunt posibilitate de relație.
Acele străzi care poartă în ele o promisiune, care anticipă o locuință.

Este necesar să iubim din nou străzile noastre.
Acele străzi care ne-au văzut crescând și greșind, căzând și ridicându-ne.
Acele străzi care sunt goale și deschise, care atestă trecerea noastră.
Acele străzi care vor continua să îndrume pașii oamenilor și după ce noi am plecat.

Este necesar să iubim din nou străzile noastre.
Acele străzi care au savoare de praf și de mister.
Acele străzi care strigă sărăcia și șoptesc singurătatea.
Acele străzi pe care tu, Doamne, continui să le parcurgi,
Dumnezeu făcut trup pentru a merge în această umanitate prea dezorientată.

În acea zi mulțimea și-a întins hainele pe drum
deoarece este frumos să auzim că Dumnezeu vrea să meargă în mijlocul nostru.
Pe Calvar își vor împărți hainele lui Isus. Iubirea provoacă frică.

Este necesar să ne întoarcem cu tine pe strada pe care ai parcurs-o
pentru a intra în Ierusalim, profeție a mântuirii pascale
care de atunci curge în vinele lumii.

Este necesar să intrăm cu tine în Ierusalim, mesaj incredibil
de speranță pentru toate orașele Ierusalim din această lume.

Este necesar să ne întoarcem pe străzi deoarece tu ne aștepți pe stradă.
Fie ca mersul nostru să se transforme tot mai mult în a te urma pe tine.
Fă ca iubirea noastră să se lase fecundată de nevoia
de a merge în întâmpinarea ta, a fratelui nostru, a nouă înșine.

Pr. Alessandro Deho'