PAŞTELE DOMNULUI

Evanghelia din duminica învierii Domnului, una dintre cele mai luminoase, propune minţii şi inimii noastre un parcurs pasionant, precum dialogul celor doi ucenici, redat nouă de evanghelist, care culminează cu apariţia minunată a lui Cristos şi confirmarea acesteia de cuvântul apostolilor: „Domnul a înviat într-adevăr!”

Un drum în aparenţă nesemnificativ, din Ierusalim către un sat, devine unul din cele mai importante drumuri, pentru că este un drum de credinţă pe care suntem invitaţi să-l înţelegem în profunzimea lui, nu ca pe ceva ce trebuie imitat, dar ca pe mărturia existenţială pe care o dau cei doi ucenici: vorbeau şi discutau aprins despre cele întâmplate, adică dădeau o primă mărturie, chiar dacă lipsită de bucuria învierii, despre Cristos.

(Descarcă 206 Kb)