Triduum Pascal

Iată zilele intense ale credinţei noastre! Suntem pregătiţi să nu le lăsăm să treacă încă o dată oprindu-ne doar la celebrarea riturilor? Avem nevoie să le trăim în mod deplin şi atent pentru ca viaţa noastră să fie mereu plină de speranţă, gândurile şi gesturile noastre să fie de iubire, iar voinţa noastră să fie mereu luminată de credinţă. Zilele triduumului Pascal sunt zile bogate de semne ale credinţei ce ne permit să împlinim ceea ce sfântul Paul spune Colosenilor: „Aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să umblaţi în el, înrădăcinaţi şi zidiţi în el, întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, prisosind în mulţumire. 

(Descarcă 177 Kb)