A II-a duminică din Advent

2 advent

Evanghelia după sfântul Marcu 1,1-8

Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum este scris în profetul Isaia: "Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea ta. Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»" Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste şi miere sălbatică şi predica, zicând: "Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt".

Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

Este un „început”, este o Geneză, este viața care, pentru a fi vie, trebuie să știe să reînceapă mereu, să redevină materie primă, precum lutul modelat constant de Dumnezeul istoriei.

Suntem oameni ai deșertului, suntem în Exod, rădăcinile noastre sunt Altundeva, pământul este spațiul traiectoriilor, corturile trebuie să fie în mod constant ridicate. Mereu „la început”, mereu începători ai vieții, mereu gata să dezasamblăm și să reconstruim, chemați să trăim lejeri, fără definiții prea greoaie.

Suntem identități în mișcare, identitatea noastră este construită în inima mișcării. Adevărul nostru cel mai profund locuiește acel moment de reîncepere continuă.

Fiecare clipă este un apel să începem viața. Evanghelia este o invitație să trăim ca începători, cu umilința celui care este recunoscător pentru tot.

La început. Mereu fii ai unei vieți care începe, mereu lut ce trebuie modelat, apoi sărutat și apoi lăsat să plece. Mereu la început deoarece viața nu ajunge niciodată pe străzi fără ieșire.

Viața este deja veșnică pentru cine primește Începutul.

Pr. Alessandro Deho'

I duminică din Advent

1 advent

Evanghelia după sfântul Marcu 13,33-37

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul! Aşa cum un om, plecând în călătorie, îşi lasă casa şi dă putere servitorilor săi, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau în zori, ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind! Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheaţi!"

Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul!

Nu, noi nu cunoaștem timpul, nu cunoaștem misterul său, ne provoacă frică.
Iată de ce îl locuim cu greu, deseori alunecăm cu gândul în trecut, lăsăm ca gândurile să se piardă în ceea ce a fost, iar ele se lasă vrăjite de o materie ce, în mod ambiguu, se lasă modelată după bunul plac.

Trecutul este ambiguu; asemenea cântecului sirenelor este o capcană.
Sau ne mutăm în viitor, ne împingem dincolo de prezent și trăim proiectați într-un alt loc în care nu vom ajunge niciodată.

A veghea înseamnă, înainte de toate, să ne trezim în prezent. Să deschidem ochii și să ne lăsăm întâlniți de lume așa cum este.

A veghea înseamnă să înviem în prezent. Și să recunoaștem detaliile, parfumurile și umbrele.

A veghea înseamnă să ascultăm, să atingem, să gustăm.

A veghea înseamnă să respirăm profund pentru a face spațiu realității, să dilatăm momentul și să îl descoperim locuit de Infinit. Înseamnă să recunoaștem Misterul care se naște continuu în momentul prezent; înseamnă să învățăm de la logica din Betleem unde Infinitul deschide ochii și cere grijă.

A veghea înseamnă să dilatăm timpul prezent și să-l facem locuibil. Cald, Primitor. Și să stăm în acest timp și spațiu, ținându-le împreună. Să ne naștem înăuntru.

În acest timp locuit trecutul se transformă în memorie, iar viitorul în speranță.

Pr. Alessandro Deho'