A patra duminică din Postul Mare

Du-te şi spală-te 

Din Evanghelia după sf. Ioan 9,1-9
În acel timp, Isus a văzut un om orb din naştere. Discipolii lui l-au întrebat, zicând: „Rabbi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinţii lui?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici el, nici părinţii lui, ci este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Noi trebuie să săvârşim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”.
După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Siloe!” - care înseamnă „Trimisul”. Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând. Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetor au zis: „Nu este el cel care şedea şi cerşea?” Unii spuneau: „El este”, alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el”. El a zis: „Eu sunt”.
 
Pământ și salivă, praf și cuvânt. Un nou act creativ are loc la marginea piscinei Siloe. Și aici, ca și la „început”, pământul plămădit de Cuvânt creează viață, naște un om. Când se naște un copil, se spune că „a văzut lumina zilei”, identificând lumina cu viața, deoarece acolo unde lipsește prima, a doua nu înflorește. Orbul din naștere este simbolul oricărui om care, dacă nu primește puterea eliberatoare a lui Isus, Cuvântul Tatălui, rămâne închis în întunericul păcatului. Dacă se lasă atins și „murdărit” de Cuvântul lui Dumnezeu, începe să trăiască ca un om liber.
 PISCINA MILOSTIVIRII TALE
Doamne, își mulțumesc deoarece
dorești pentru mine viața și bucuria;
îți mulțumesc deoarece
mereu îți dai seama de prezența mea;
când sunt orbit de păcatul meu,
tu mă privești cu compasiune și îți întinzi mâna spre mine.
Îți mulțumesc pentru că mă scufunzi mereu
în piscina milostivirii tale
și mă readuci, liber, la viață. Amin.

 Din cartea „Il Vangelo si fa strada”, de Roberta Vinerba, Paoline 2019
pauline.ro