Prezentarea itinerariului

A DEVENI ISUS: MISTICA CREŞTINĂ A FERICITULUI GIACOMO ALBERIONE

Pr. Giuseppe Forlai ne oferă, în cinci etape, o atentă „lectură” a experienţei spirituale a fondatorului Familiei Pauline, fericitul Giacomo Alberione, pe care acesta ne-a transmis-o în cartea sa „Donec formetur Christus in vobis” („Până când Cristos se va forma în voi” – Gal 4,19). Pr. Giuseppe a surprins liniile esenţiale ale spiritualităţii pauline pe care le-a reelaborat în mod inteligent şi simplu pentru a ni le oferi ca o invitaţie de a intra în mod mai profund în inima acestei spiritualităţi.

Papa Paul al VI-lea spune că pr. Alberione, „mereu atent să scruteze semnele timpului”, adică să găsească cele mai geniale forme de a ajunge la oameni, de a le vesti Evanghelia, a dat Bisericii noi instrumente pentru a se exprima. Pr. Alberione a pus la fundamentul apostolatului său de evanghelizare cu mijloacele de comunicare socială – pentru el şi fiii săi spirituali – urmarea lui Isus Învăţătorul, Adevărul, Calea şi Viaţa, fiind convins că „operele lui Dumnezeu se fac cu oamenii lui Dumnezeu”.

Pornind de la marea sa iubire, Isus Învăţătorul, Fondatorul Familiei Pauline ne indică un drum de vindecare a facultăţilor noastre (minte, voinţă şi inimă) pentru a ne putea trăi în mod deplin vocaţia la care Dumnezeu ne-a chemat pe toţi: de a ne cristifica, de a deveni persoane în care „trăieşte Cristos” (Gal 2,20).

  • Isus este Adevărul deoarece ne vindecă mintea de gândurile ce nu sunt conforme Evangheliei;
  • Isus este Calea deoarece ne vindecă voinţa de alegerile greşite; 
  • Isus este Viaţa deoarece ne vindecă inima de sentimentele greşite.

Harul este cel care vindecă. Noi trebuie doar să ne lăsăm vindecaţi. Iar apoi, harul Duhului Sfânt îl plăsmuieşte în noi pe Cristos.

Iată cele 5 teme propuse de pr. Giuseppe ce ne introduc în spiritualitatea paulină:

I. OMUL ŞI PREOTUL
II. CELE TREI IUBIRI ALE FERICITULUI GIACOMO ALBERIONE
III. ADEVĂRUL CARE VINDECĂ
IV. CALEA DORINŢELOR
V. A ELIBERA INIMA

Autorul itinerarului:

Pr. Giuseppe Forlai, născut în 1972, a obţinut doctoratul în teologie cu specializarea în mariologie la Facultatea de Teologie Marianum, iar apoi a studiat filozofie politică şi etică la Universitatea Tor Vergata (Roma). Între anii 1999 -2003 a fost capelan în închisorile din Roma. În prezent, este profesor de religie în diverse licee şi colaborator în Pastorala şcolară. Face parte din „Institutul Isus Preot”, una din cele 10 ramuri ale Familiei Pauline fondate de fer. Giacomo Alberione. Este autor a numeroase cărţi („Cristos trăieşte în mine. Propunerea spirituală a pr. Giacomo Alberione”; „A-l întâlni pe cel neaşteptat. Viaţa creştină pentru oamenii perplecşi”).