ADEVĂRUL CARE VINDECĂ

În această parte a itinerarului, pr. Alberione ne explică cum Isus Adevărul ne vindecă mintea. În Evanghelia după sfântul Matei, Isus ne spune: Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău (Mt 22,37). În textul grec nu este „din toată mintea ta”, ci „în toată mintea ta”, fapt ce constituie un detaliu foarte interesant. Noi nu trebuie să-l iubim pe Domnul cu toată mintea noastră, în sensul că, din când în când, trebuie să ne gândim la el; ci trebuie să-l iubim ÎN toată mintea noastră: adică trebuie SĂ GÂNDIM CA ISUS. Mintea noastră trebuie „să funcţioneze” asemenea gândirii lui Isus. Sfântul Paul spunea: „noi avem gândirea lui Cristos” (1Cor 2,16).

Această convertire, această transformare a minţii este chiar obiectul invitaţiei lui Isus: „Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc 1,15). Convertirea (termen pe care l-am auzit de atâtea ori: metanoia: cuv. gr., „schimbare de mentalitate”) nu este schimbarea modului de a acţiona sau a obiceiurilor, ci este schimbarea mentalităţii. Atunci, spune pr. Alberione, lucrul cel mai important de făcut este acela de a ne schimba gândirea. 

Descarcă (231 kB)
Dacă vrei să asculţi
în limba italiană