O întâlnire importantă

Între anii 1910-1916, tânărul preot Giacomo Alberione mergea de la Alba la Benevello în fiecare duminică şi în vacanţe pentru a-l ajuta pe paroh. Cum Maggiorino era ministrant de la vârsta de 6 ani, ne putem imagina că aceştia au făcut cunoştinţă de la prima întâlnire.
Copilul a rămas fascinat de acest preot tânăr. Admiraţia faţă de pr. Alberione se năştea din armonia ce exista între voinţa sa mare de a învăţa şi capacitatea deosebită a preotului de a veni în întâmpinarea acestei dorinţe. Pr. Alberione era dotat cu o capacitate mare de comunicare şi era foarte informat asupra a tot ceea ce mintea vivace a copilului căuta să ştie.

Curând admiraţia lui Maggiorino pentru Alberione s-a transformat într-o relaţie de intimitate profundă datorită încrederii pe care preotul i-o inspira. Astfel că, după Prima Împărtăşanie, Maggiorino a cerut să-l aibă ca director spiritual pe pr. Alberione.
De la acesta, Maggiorino a învăţat că noile mijloace de comunicare progresau şi „făceau minuni” ce altădată ar fi fost de negândit. Tipografiile reuşeau să scoată pe piaţă mii de copii pe zi datorită noilor maşini de tipărit.

În 1913, Maggiorino a aflat că Episcopul l-a numit pe pr. Alberione directorul Presei diecezane care tipărea „Gazzetta d’Alba” ce ajungea în fiecare săptămână şi la abonaţii din satul său. Băiatul nu ar fi visat niciodată să devină implicat direct în tipărirea unui astfel de ziar, ca mic tipograf. Dar acest lucru va avea loc 3 ani mai târziu.

Faptul cel mai important ce a schimbat nu doar viaţa lui Maggiorino, dar şi a altor mii de tineri după el, a fost fondarea de către pr. Alberione a unei congregaţii numită Societatea Sfântul Paul. Aceasta avea ca scop răspândirea în întreaga lume a Evangheliei lui Isus prin intermediul presei şi a celorlalte mijloace de comunicare socială pe care progresul le inventase sau avea să le inventeze pentru comunicarea ideilor: radio, TV, discuri, casete etc.
Prima formă a acestei congregaţii este ceea ce se numea „Şcoala Tipografică Micul Muncitor”, deschisă la Alba pe data de 20 august 1914.

Într-o zi, pr. Alberione l-a întrebat pe băiat ce ar dori să se facă când va deveni mare. Ceva mare ardea parcă în profunzimea inimii sale: dar el nu ştia încă să-şi explice. Să devină preot? Gândul îi plăcea, dar nu-i era suficient. Să devină învăţător? Un lucru frumos, dar zidurile şcolii i se păreau prea strâmte. Avea nevoie de ceva care să îmbine atracţia pentru învăţământ şi preoţie. Părintele Alberione a înţeles că Maggiorino avea vocaţia de a deveni preot-apostol al mijloacelor de comunicare socială. Nu i-a mai pus alte întrebări, ci i-a spus: „Maggiorino, roagă-te în fiecare seară 3 «Bucură-te Marie»: Ea te va conduce pe strada pe care Dumnezeu te doreşte”. Maggiorino a fost foarte fidel: iar Maria a răspuns rugăciunilor sale.

În anul 1916, Maggiorino, fiind plin de entuziasm pentru acest apostolat nou, şi-a exprimat dorinţa de a-l îmbrăţişa. Avea doar 12 ani.
Pe data de 15 octombrie 1916, băiatul intră ca aspirant la Şcoala Tipografică. În acel an erau în jur de 30 de adolescenţi.