Fondatorul Familiei Pauline în cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea cu ocazia beatificării

Papa l-a proclamat fericit pe pr. Giacomo Alberione şi i-a fixat sărbătoarea la data de 26 noiembrie. La acea dată, fondatorul Familiei Pauline a trecut la Domnul. Pentru sfinţi şi fericiţi, ziua morţii este considerată dies natalis, ziua naşterii pentru Paradis. Beatificarea pr. Alberione a avut loc duminică, 27 aprilie 2003, în Piaţa Sfântul Petru ce era plină de mii de credincioşi. Împreună cu Alberione au mai fost proclamate fericite alte 5 persoane consacrate de naţionalitate italiană.

Înainte de sosirea Papei în Piaţa Sfântul Petru, credincioşii s-au rugat, au cântat şi au ascultat câteva fragmente din spiritualitatea noilor fericiţi. Despre Giacomo Alberione au fost citite fragmente din scrierile şi discursurile sale.

Cei mai mari dintre sfinţii noştri”, scria pr. Alberione, „azi ar pune mâna pe microfon pentru a face cunoscut mesajul lor de adevăr, de dreptate şi de pace. Ne este imposibil de a nu ne gândi la porunca lui Isus: «Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura»” (Mc 16,15). Într-o altă ocazie, noul fericit a afirmat: „Publicaţiile, cinematograful, radioul, televiziunea constituie azi cele mai urgente, cele mai rapide şi mai eficiente opere de apostolat catolic”.

La predică, Papa a amintit marea intuiţie a Fondatorului Familiei Pauline: „Fericitul Giacomo Alberione”, a spus, „a intuit necesitatea de a-l face cunoscut pe Isus Cristos Calea, Adevărul şi Viaţa «oamenilor timpului nostru cu mijloacele timpului nostru» – aşa cum iubea să spună – şi s-a inspirat de la apostolul Paul pe care îl definea «teolog şi arhitect al Bisericii», rămânând mereu docil Magisteriului Succesorului lui Petru şi fiind «far» al adevărului într-o lume deseori lipsită de puncte de referinţă solide. «Aceste instrumente trebuie să fie folosite de un grup de sfinţi», obişnuia să repete acest apostol al timpurilor noi”.

Apoi Papa Ioan Paul al II-lea a adăugat: „Ce moştenire deosebită lasă el Familiei sale religioase! Fie ca fiii şi fiicele sale spirituale să păstreze neschimbat spiritul de la început, pentru a corespunde în mod adecvat exigenţelor evanghelizării în lumea de azi”.