Regalitatea lui Isus Cristos

Oștirile din cer, îmbrăcate cu in fin, alb, imaculat, îl urmează pe cai albi. Din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească națiunile cu ea. El le va păstori cu un sceptru de fier şi va stoarce teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel Atotputernic. Pe haină şi pe coapsă el are scris un nume: „Regele regilor şi Domnul domnilor”.

Îngerul Gabriel i-a spus Fecioarei Maria, anunțându-i misterul Întrupării: „Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit”. În Isus s-a împlinit profeția lui Daniel: „Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă” (Dan 7,14). Isus, în pătimirea sa, așa cum s-a mărturisit Dumnezeu în fața Sinedriului, tot așa s-a manifestat Rege în fața lui Pilat: și astfel Sinedriul l-a condamnat deoarece s-a declarat Dumnezeu; iar Pilat deoarece s-a declarat rege. Noi, în schimb, îl adorăm și îl urmăm pe Isus ca Dumnezeu și Rege.

În Evanghelia după sfântul Ioan, putem citi: 

Pilat i-a zis: „Așadar, ești rege?”. Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.

Isus Cristos este rege: prin natură, deoarece este creator, guvernator, cooperator; prin naștere, deoarece s-a născut din veșnicie de la Tatăl; prin promisiune, deoarece neamurile i-au fost promise lui Mesia; prin dar, deoarece fiecare ființă i-a fost încredințată de Tatăl; prin cucerire, răscumpărându-ne de sub stăpânirea diavolului.

Isus are puteri regale. El stăpânește asupra minților: regatul său este al adevărului, iar oamenii trebuie să-i aducă omagiul inteligenței, crezând în fiecare cuvânt al său. Regatul său este un regat al dreptății, iar oamenii trebuie să-i aducă omagiul voinței, acceptând legile sale și urmându-i exemplele. Isus domnește asupra inimilor; regatul său este regatul iubirii, iar oamenii trebuie să-i aducă omagiul sentimentelor, având sentimente și dorințe de iubire.

MĂ ÎNTREB:
Am manifestat mereu față de Isus omagiul inteligenței, al voinței, al inimii?

ÎMI PROPUN:
„Voi sunteţi ai lui Cristos” (1Cor 3,23) Iată o invitație deosebită pentru drumul nostru spiritual.

MĂ ROG:
O Isuse Adevărul, înlocuieşte mintea şi gândurile mele cu tine însuţi!
O Isuse Calea, eu vreau doar ceea ce tu doreşti: stabileşte voinţa ta în locul voinţei mele!
O Isuse Viaţa, înlocuieşte iubirea mea pentru Dumnezeu, pentru aproapele şi pentru mine însumi, cu iubirea ta!

 

Fericitul Giacomo Alberione