CONVERTIREA SFÂNTULUI PAUL

Paul, care la început a fost un persecutor aprig al creștinilor, a devenit după întâlnirea cu Isus pe drumul Damascului un apostol plin de zel. Convertirea lui este miraculoasă, totală, utilă Bisericii.
Este miraculoasă. Paul era un fariseu convins al iudaismului. Credea că Isus Cristos era un pericol față de cultul datorat unicului Dumnezeu, prin urmare era demn de moartea pe cruce, cum de altfel erau demni de moarte și toți creștinii. Paul a avut un rol important, pe cât ar fi putut să aibă la acea vârstă tânără, în martiriul lui Ștefan și în prigonirea Bisericii ce tocmai se năștea (cf. Fap 9,1-18).
Este totală. Minte, inimă, viață. În mintea sa vede cum iudaismul acostează la creștinism, Sinagoga la Biserică, fariseismul la perfecțiunea sfințeniei evanghelice. Înainte îl ura pe Isus și îl persecuta în trupul său mistic; apoi, chiar la Damasc, după convertirea sa, a demonstrat iudeilor că Isus este Cristos. Înainte era un fariseu cu o inimă îngustă, acum devine apostolul mântuirii universale: mântuire la care se ajunge nu prin faptele Legii, ci prin credința în Isus Cristos.

Este cea mai utilă Bisericii. El a devenit un „vas ales” (Fap 9,15) atât de plin de Duhul Sfânt încât sf. Ambrozie va spune despre el: „Toate națiunile vor bea din plinătatea sa și vor învăța că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”. A muncit mai mult decât toți ceilalți apostoli, a fondat multe Biserici; numele său a fost mereu asociat cu cel al sfântului Petru (cele două coloane ale Bisericii). Ambii și-au dăruit viața pentru edificarea Bisericii, trupul mistic al lui Isus Cristos, ambii au murit martiri.

MĂ ÎNTREB: Convertirea mea la Domnul este totală? Gândurile, sentimentele, faptele mele sunt conforme Evangheliei? Convertirea mea a adus roade și în viața  celorlalți?

ÎMI PROPUN: Voi spune în fiecare zi: Dă-mi harul de a mă converti, Doamne, Mântuitorul meu!

MĂ ROG:
Te binecuvântez, Isuse, pentru marea ta milostivire pe care i-ai arătat-o sfântului Paul,
transformându-l dintr-un mare persecutor într-un apostol plin de zel al Bisericii.
Iar tu, dragul meu Paul, care eşti un sfânt atât de mare,
dobândeşte-mi o inimă deschisă harului,
perseverenţă în convertirea personală şi o deplină configurare la Isus Cristos.

Din cartea Scurte meditaţii pentru fiecare zi din an, de părintele Giacomo Alberione

TE-AR PUTEA INTERESA CARTEA: