Dumnezeu întreit

Trei sunt cei care dau mărturie: Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una” (1In 5,7).

1. Admirabile și minunate sunt adevărurile pe care credința ni le descoperă despre viața intimă a lui Dumnezeu: unul în substanță, întreit în Persoane. Tatăl ceresc se contemplă din veșnicie în imaginea sa perfectă: Cuvântul pe care el îl naște; Cuvântul tresare răpit de iubire pentru frumusețea Tatălui; din extazul iubirii reciproce dintre Tată și Fiu purcede un incendiu de iubire care este Duhul Sfânt. Dumnezeu trăiește în cele trei Persoane o viață interioară perfectă, infinită, veșnică: el este izvorul, începutul, modelul de viață interioară pentru orice om.

 2. Suntem creați după imaginea și asemănarea lui Dumnezeu, cu trei facultăți: inteligență, voință, sentimente. Să imităm Sfânta Treime ca fii preaiubiți: să trăim o viață interioară modelată după Sfânta Treime.
Să gândim ca Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina adevărată, înțelepciunea Tatălui. Cuvântul Tatălui (care este Isus), făcându-se om, comunică oamenilor adevărurile care mântuiesc, misterele inefabile, unica știință necesară. Să ne sfințim mintea studiind adevărurile și crezând în ele cu o credință vie.
Să supunem întreaga noastră voință Tatălui ceresc, asemenea lui Isus care a spus: „Eu fac întotdeauna ceea ce îi place Tatălui” (cf. In 8,29).
Să ne dăruim inima cu totul lui Dumnezeu! Și inima noastră îi va aparține dacă-l vom iubi cu toate puterile și mai presus de orice lucru.

3. Dumnezeule, m-ai creat după asemănarea ta; dacă în mine este imaginea celor trei persoane divine, eu doresc să imit viața ta interioară.
O Tată, sfințește-mi voința făcând-o docilă voinței tale divine.
O Fiule divin, umple-mi mintea mea cu tine însuți.
O Duhule Sfinte, revarsă în inima mea o iubire adevărată, supranaturală. Eu știu că tu, Preasfântă Treime, locuiești în sufletul drept și împlinești această lucrare: Tatăl îl naște pe Fiul, iar de la Tatăl și Fiul purcede Duhul Sfânt.

Examen de conștiință:

Am gânduri conforme Evangheliei? Voința mea rămâne unită cu cea a lui Dumnezeu?
Ce caută și ce iubește inima mea?

Propunere:

Doresc ca astăzi să trăiesc cu multă iubire pentru a imita viața Preasfintei Treimi.

Rugăciune:

Preasfântă Treime, te laud, te ador, îți mulțumesc, te iubesc; acum și-n pururea și-n vecii vecilor.
Slavă Tatălui ceresc, precum era la început și acum și-n pururea și-n vecii vecilor.
Slavă Fiului divin, precum era la început și acum și-n pururea și-n vecii vecilor.
Slavă Duhului Sfânt, precum era la început și acum și-n pururea și-n vecii vecilor.
Eu cred, eu ador, eu iubesc; pentru ca, într-o zi, să pot să vă contemplu în viziunea veșnică, să vă posed în măsură veșnică, să vă iubesc în bucurie veșnică.

Din cartea Scurte meditaţii pentru fiecare zi din an, de părintele Giacomo Alberione