9. Să avem încredere în providenţa Sfintei Treimi

 

Care este providenţa Tatălui? Tatăl ceresc are grijă de toţi oamenii şi conduce toate evenimen­tele lumii, cu infinita sa înţelepciune şi putere. În succesiunea eve­nimentelor, există o mână divină. Această mână divină conduce totul spre binele slujitorilor săi fideli, care ştiu să primească toate din mâna bu­nului Tată ceresc.

A ne încrede în providenţa Fiului înseamnă: a ne încrede în eficacitatea sacramentului Spove­zii, a Sfintei Liturghii, în Împărtăşanie, în adora­ţia euharistică. A ne încrede în providenţa Fiului înseamnă să devenim asemenea copiilor. Da, dacă vom deveni asemenea copiilor vom avea totul, deoa­rece ce se neagă copiilor?

Să avem încredere în providenţa Duhului Sfânt, încrezându-ne că acesta ne va da harurile pentru a deveni sfinţi, ne va da darurile sale, roadele sale, va face să creştem în credinţă, speranţă şi iubire.