7. Credinţa fără fapte este moartă

 

Un alt mijloc pentru a trăi şi a înainta în cre­dinţă sunt faptele, munca noastră.

Munca este un mijloc de înălţare a omului spre Dumnezeu şi de mântuire: „Lucraţi nu pen­tru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâ­ne spre viaţa veşnică” (In 6,27).

Fiecare om are forţe fizice, intelectuale, mo­rale şi un anumit timp pentru a le consuma.

Do­rinţa lui Dumnezeu este ca aceste forţe să se con­sume pentru a-l cunoaşte, a-l iubi şi a-l servi ca fii ai săi. Noi ne putem folosi aceste forţe în slujirea lui Dumnezeu sau în sclavia banului, a egoismu­lui; în iubirea şi cunoaşterea lui Dumnezeu, în îm­plinirea voinţei sale sau în satisfacerea vanităţii noastre, în obţinerea lucrurilor efemere…