3. Cum creştem în credinţă

Credinţa se măreşte citind, iubind, punând în practică Evanghelia. Unicul model al vieţii noastre este Evanghelia. Isus doreşte să se servească de Evanghelie pentru a lumina oamenii.

Credinţa se măreşte prin studiul Catehismului. Să citim această carte cu multă atenţie şi iubire până o vom cunoaşte foarte bine. Să citim cărţi de spiritualitate, vieţile sfinţilor, să ascultăm cu atenţie predicile etc. Toate acestea ne hrănesc mintea cu adevăruri supranaturale.

Acest tip de studiu ne conduce la o relaţie de comuniune cu Isus Adevărul. În timp ce studiem, ar trebuie să stăm cu mâinile împreunate. Să acordăm timp lecturii, studiului învăţăturii lui Isus pentru ca gândurile noastre să fie înlocuite de gândurile lui Isus Adevărul!

Să ne sfinţim mintea prin cunoaşterea credinţei noastre!